دانلود مستقیم فایل
پشتیبانی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت داشتن هرگونه سوال راهنمایی و پشتیبانی میتوانید با ایمیل sellfile2016@gmail.com در تماس باشید

مقیاس خود سنجی اضطراب زانگ

مقیاس خود سنجی اضطراب زانگ مقیاس خود سنجی اضطراب زانگ فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 6 تعداد سوالات: 95 شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد مقیاس خود سنجی اضطراب زانگ، دانلود مقیاس خود سنجی اضطراب زانگ،  خود سنجی اضطراب زانگ   توزیع سوالات پرسشنامه براساس متغیرهای تحقیق ویژگی­های کارآفريني مدیران ريسک پذيري سوال 1 تا 18 کانون کنترل سوال 19 تا 35 توفیق طلبی سوال 36 تا 50 خلاقیت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه هویت دینی

پرسشنامه هویت دینی پرسشنامه هویت دینی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 2 تعداد سوالات: 31 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد پرسشنامه هویت دینی، دانلود پرسشنامه هویت دینی، هویت دینی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

مقیاس وسواس مذهبی اخلاقی پن

مقیاس وسواس مذهبی اخلاقی پن مقیاس وسواس مذهبی اخلاقی پن فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 3 تعداد سوالات: 19 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد مقیاس وسواس مذهبی اخلاقی پن،دانلود مقیاس وسواس مذهبی اخلاقی پن، وسواس مذهبی اخلاقی پن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

مقياس راهبردهاي مقابله‌اي

مقياس راهبردهاي مقابله‌اي مقياس راهبردهاي مقابله‌اي فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 7 تعداد سوالات: 52 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

مقیاس فردگرایی و جمع‌گرایی افقی و عمودی سیواداس، بروولد و نلسون، 2008

مقیاس فردگرایی و جمع‌گرایی افقی و عمودی سیواداس، بروولد و نلسون، 2008 مقیاس فردگرایی و جمع‌گرایی افقی و عمودی سیواداس، بروولد و نلسون، 2008 فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 8 تعداد سوالات: 14 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پرسشنامه فراشناخت

پرسشنامه فراشناخت پرسشنامه فراشناخت فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 3 تعداد سوالات: 24 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

مقياس عمومی ارضای نیازهای پایه گانیه 2003

مقياس عمومی ارضای نیازهای پایه گانیه 2003 مقياس عمومی ارضای نیازهای پایه گانیه 2003 فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 5 تعداد سوالات: 21 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد مقياس عمومی ارضای نیازهای پایه، دانلود مقياس عمومی ارضای نیازهای پایه،  ارضای نیازهای پایه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

مقیاس سنجش جوسازمانی پلاس دلتا 2011

مقیاس سنجش جوسازمانی پلاس دلتا 2011 مقیاس سنجش جوسازمانی پلاس دلتا 2011 فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 4 تعداد سوالات: 40 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد مقیاس سنجش جوسازمانی، دانلود مقیاس سنجش جوسازمانی،  سنجش جوسازمانی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پرسشنامه رضامندي زناشويي اسلامي

دانلود پرسشنامه رضامندي زناشويي اسلامي فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 4 تعداد سوالات: 50 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

مقیاس راهبردهای مقابله مذهبی

مقیاس راهبردهای مقابله مذهبی مقیاس راهبردهای مقابله مذهبی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 2 تعداد سوالات: 22 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد مقیاس راهبردهای مقابله مذهبی، دانلود مقیاس راهبردهای مقابله مذهبی، راهبردهای مقابله مذهبی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

مقیاس دشواری های تنظیم هیجانی

مقیاس دشواری های تنظیم هیجانی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 4 تعداد سوالات: 36 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد مقیاس دشواری های تنظیم هیجانی، دانلود مقیاس دشواری های تنظیم هیجانی،دشواری های تنظیم هیجانی، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پرسشنامه خودکنترلی

پرسشنامه خودکنترلی پرسشنامه خودکنترلی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 4 تعداد سوالات: 36 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد پرسشنامه خودکنترلی، دانلود پرسشنامه خودکنترلی،خودکنترلی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

مقیاس خودسنجی افسردگی

مقیاس خودسنجی افسردگی مقیاس خودسنجی افسردگی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 3 تعداد سوالات: 18 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد مقیاس خودسنجی افسردگی، دانلود مقیاس خودسنجی افسردگی، خودسنجی افسردگی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پرسشنامه جذب شدن تلگن

پرسشنامه جذب شدن تلگن پرسشنامه جذب شدن تلگن فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 7 تعداد سوالات: 34 شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پرسشنامه جذب شدن تلگن، دانلود پرسشنامه جذب شدن تلگن،  جذب شدن تلگن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پرسشنامه تنظيم شناختي عاطفي

پرسشنامه تنظيم شناختي عاطفي     پرسشنامه تنظيم شناختي عاطفي فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 3 تعداد سوالات: 18 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد پرسشنامه تنظيم شناختي عاطفي، دانلود پرسشنامه تنظيم شناختي عاطفي، تنظيم شناختي عاطفي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

مقیاس تاب‌آوری در برابر آسیب

مقیاس تاب‌آوری در برابر آسیب مقیاس تاب‌آوری در برابر آسیب فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 6 تعداد سوالات: 130 شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پرسشنامه مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون

پرسشنامه مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 3 تعداد سوالات: 25 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

مقیاس پاسخ توام با نشخوار فکری

مقیاس پاسخ توام با نشخوار فکری مقیاس پاسخ توام با نشخوار فکری فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 6 تعداد سوالات: 22 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پرسشنامه باورهای شناخت شناسی

پرسشنامه باورهای شناخت شناسی پرسشنامه باورهای شناخت شناسی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 8 تعداد سوالات: 63 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد پرسشنامه باورهای شناخت شناسی ، دانلود پرسشنامه باورهای شناخت شناسی ، باورهای شناخت شناسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

مقیاس بازداری و فعال سازی رفتار

مقیاس بازداری و فعال سازی رفتار فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 5 تعداد سوالات: 24 شیوه نمره گذاری: دارد مقیاس بازداری و فعال سازی رفتار، دانلود مقیاس بازداری و فعال سازی رفتار، بازداری و فعال سازی رفتار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان
تعداد صفحه(20):
پرفروش ترین محصولات