دانلود مستقیم فایل

مقیاس دشواری های تنظیم هیجانی

مقیاس دشواری های تنظیم هیجانی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 4 تعداد سوالات: 36 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد مقیاس دشواری های تنظیم هیجانی، دانلود مقیاس دشواری های تنظیم هیجانی،دشواری های تنظیم هیجانی، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه خودکنترلی

پرسشنامه خودکنترلی پرسشنامه خودکنترلی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 4 تعداد سوالات: 36 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد پرسشنامه خودکنترلی، دانلود پرسشنامه خودکنترلی،خودکنترلی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

مقیاس خودسنجی افسردگی

مقیاس خودسنجی افسردگی مقیاس خودسنجی افسردگی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 3 تعداد سوالات: 18 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد مقیاس خودسنجی افسردگی، دانلود مقیاس خودسنجی افسردگی، خودسنجی افسردگی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پرسشنامه جذب شدن تلگن

پرسشنامه جذب شدن تلگن پرسشنامه جذب شدن تلگن فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 7 تعداد سوالات: 34 شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پرسشنامه جذب شدن تلگن، دانلود پرسشنامه جذب شدن تلگن،  جذب شدن تلگن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه تنظيم شناختي عاطفي

پرسشنامه تنظيم شناختي عاطفي     پرسشنامه تنظيم شناختي عاطفي فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 3 تعداد سوالات: 18 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد پرسشنامه تنظيم شناختي عاطفي، دانلود پرسشنامه تنظيم شناختي عاطفي، تنظيم شناختي عاطفي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
تعداد صفحه(80):
پرفروش ترین محصولات