دانلود مستقیم فایل
پشتیبانی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت داشتن هرگونه سوال راهنمایی و پشتیبانی میتوانید با ایمیل sellfile2016@gmail.com در تماس باشید

پرسشنامه عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری

پرسشنامه عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری پرسشنامه عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 7 تعداد سوالات: 40 شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد پرسشنامه عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری، دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری، عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پرسشنامه عوامل موثر بر ايجاد نظام بودجه ريزي عملياتي

پرسشنامه عوامل موثر بر ايجاد نظام بودجه ريزي عملياتي پرسشنامه عوامل موثر بر ايجاد نظام بودجه ريزي عملياتي فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 7 تعداد سوالات: 49 شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد پرسشنامه عوامل موثر بر ايجاد نظام بودجه ريزي عملياتي، دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر ايجاد نظام بودجه ريزي عملياتي،عوامل موثر بر ايجاد نظام بودجه ريزي عملياتي، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پرسشنامه عوامل تاثير گذار بر انتقال دانش سازماني

پرسشنامه عوامل تاثير گذار بر انتقال دانش سازماني فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 5 تعداد سوالات: 23 شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد پرسشنامه عوامل تاثير گذار بر انتقال دانش سازماني، دانلود پرسشنامه عوامل تاثير گذار بر انتقال دانش سازماني،عوامل تاثير گذار بر انتقال دانش سازماني، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه شرکت در تفکر استراتژیک

پرسشنامه شرکت در تفکر استراتژیک پرسشنامه شرکت در تفکر استراتژیک فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 4 تعداد سوالات: 29 شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد پرسشنامه شرکت در تفکر استراتژیک، دانلود پرسشنامه شرکت در تفکر استراتژیک،شرکت در تفکر استراتژیک،     شماره سوال مربوط به هر عامل پرسشنامه متغير شماره سوال     تفکر استراتژیک نگرش سیستمی 1 تا 6 عزم استراتژیک 7 تا 14 پیشروی با ف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پرسشنامه شایستگی مدیران

پرسشنامه شایستگی مدیران پرسشنامه شایستگی مدیران فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 4 تعداد سوالات: 44 شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد پرسشنامه شایستگی مدیران، دانلود پرسشنامه شایستگی مدیرانش، شایستگی مدیران ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه شادمانی

پرسشنامه شادمانی پرسشنامه شادمانی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 3 تعداد سوالات: 24 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد پرسشنامه شادمانی، دانلود پرسشنامه شادمانی، شادمانی، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

پرسشنامه سیستم اطلاعات منابع انسانی

پرسشنامه سیستم اطلاعات منابع انسانی پرسشنامه سیستم اطلاعات منابع انسانی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 3 تعداد سوالات: 21 شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد پرسشنامه سیستم اطلاعات منابع انسانی ، دانلود پرسشنامه سیستم اطلاعات منابع انسانی ،  سیستم اطلاعات منابع انسانی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پرسشنامه سنجش فرهنگ سازماني در بانک

پرسشنامه سنجش فرهنگ سازماني در بانک پرسشنامه سنجش فرهنگ سازماني در بانک فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 5 تعداد سوالات: 60 شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد پرسشنامه سنجش فرهنگ سازماني در بانک، دانلود پرسشنامه سنجش فرهنگ سازماني در بانک،  سنجش فرهنگ سازماني در بانک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه سنجش بلوغ تجارت الکترونیک

پرسشنامه سنجش بلوغ تجارت الکترونیک پرسشنامه سنجش بلوغ تجارت الکترونیک فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 5 تعداد سوالات: 32 شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد پرسشنامه سنجش بلوغ تجارت الکترونیک، دانلود پرسشنامه سنجش بلوغ تجارت الکترونیک، سنجش بلوغ تجارت الکترونیک، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی

دانلود پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی دانلود پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 6 تعداد سوالات: 158 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد دانلود پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی،پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی، سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه سنجش سرمایه فکری

پرسشنامه سنجش سرمایه فکری پرسشنامه سنجش سرمایه فکری فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 4 تعداد سوالات: 24 شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد پرسشنامه سنجش سرمایه فکری، دانلود پرسشنامه سنجش سرمایه فکری،  سنجش سرمایه فکری   پرسش‌های مربوط به سنجش سرمایه فکری ردیف شاخص ها سوال‌ها 1 سرمایه انسانی 1 الی 9 2 سرمایه ساختاری 10 الی 17 3 سرمایه مشتری 18 الی 24 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پرسشنامه سبک رهبری دانشی

پرسشنامه سبک رهبری دانشی پرسشنامه سبک رهبری دانشی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 4 تعداد سوالات: 31 شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد پرسشنامه سبک رهبری دانشی، دانلود پرسشنامه سبک رهبری دانشی،  سبک رهبری دانشی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان سینها و سینگ

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان سینها و سینگ پرسشنامه سازگاری دانش آموزان سینها و سینگ فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 4 تعداد سوالات: 60 شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پرسشنامه سازگاری دانش آموزان سینها و سینگ ، دانلود پرسشنامه سازگاری دانش آموزان سینها و سینگ ، سازگاری دانش آموزان سینها و سینگ ،   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه مقابله ای موس و بلینگر

پرسشنامه مقابله ای موس و بلینگر پرسشنامه مقابله ای موس و بلینگر فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 8 تعداد سوالات: 32 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد پرسشنامه مقابله ای موس و بلینگر ، دانلود پرسشنامه مقابله ای موس و بلینگر ، مقابله ای موس و بلینگر ، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,300 تومان

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن 1985

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن 1985 پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن 1985 فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 5 تعداد سوالات: 66 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد پرسشنامه راهبردهای مقابله ای، دانلود پرسشنامه راهبردهای مقابله ای، راهبردهای مقابله ای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پرسشنامه رابطه هوش هیجانی مدیران و عملکرد

پرسشنامه رابطه هوش هیجانی مدیران و عملکرد پرسشنامه رابطه هوش هیجانی مدیران و عملکرد فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 5 تعداد سوالات: 24 شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد پرسشنامه رابطه هوش هیجانی مدیران و عملکرد، دانلود پرسشنامه رابطه هوش هیجانی مدیران و عملکرد، رابطه هوش هیجانی مدیران و عملکرد، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود پرسشنامه رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری

دانلود پرسشنامه رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری دانلود پرسشنامه رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 5 تعداد سوالات: 38 شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد دانلود پرسشنامه رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری،پرسشنامه رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری،رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پرسشنامه رابطه ساختار سازمانی و رضایت شغلی کارکنان

پرسشنامه رابطه ساختار سازمانی و رضایت شغلی کارکنان پرسشنامه رابطه ساختار سازمانی و رضایت شغلی کارکنان فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 4 تعداد سوالات: 33 شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد پرسشنامه رابطه ساختار سازمانی و رضایت شغلی کارکنان، دانلود پرسشنامه رابطه ساختار سازمانی و رضایت شغلی کارکنان،  رابطه ساختار سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پرسشنامه رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی

پرسشنامه رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی   پرسشنامه رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 6 تعداد سوالات: 48 شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد دانلود پرسشنامه رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی،پرسشنامه رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی،  رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پرسشنامه رابطه بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان

پرسشنامه رابطه بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان پرسشنامه رابطه بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 10 تعداد سوالات: 46 شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد پرسشنامه رابطه بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان، دانلود پرسشنامه رابطه بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان،  رابطه بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان
تعداد صفحه(20):
پرفروش ترین محصولات