دانلود مستقیم فایل
پشتیبانی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت داشتن هرگونه سوال راهنمایی و پشتیبانی میتوانید با ایمیل sellfile2016@gmail.com در تماس باشید

پرسشنامه رابطه توانمند سازی و فرسودگی شغلی

پرسشنامه رابطه  توانمند سازی و فرسودگی شغلی پرسشنامه رابطه  توانمند سازی و فرسودگی شغلی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 3 تعداد سوالات: 40 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد پرسشنامه رابطه  توانمند سازی و فرسودگی شغلی ، دانلود پرسشنامه رابطه  توانمند سازی و فرسودگی شغلی ، رابطه  توانمند سازی و فرسودگی شغلی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پرسشنامه دولت الکترونیک

پرسشنامه دولت الکترونیک پرسشنامه دولت الکترونیک فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 3 تعداد سوالات: 17 شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد پرسشنامه دولت الکترونیک، دانلود پرسشنامه دولت الکترونیک، دولت الکترونیک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پرسشنامه جهت گیری مذهبی

پرسشنامه جهت گیری مذهبی       پرسشنامه جهت گیری مذهبی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 6 تعداد سوالات: 45 شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد پرسشنامه جهت گیری مذهبی، دانلود پرسشنامه جهت گیری مذهبی، جهت گیری مذهبی   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه توانمندسازی دانش آموزان

پرسشنامه توانمندسازی دانش آموزان   پرسشنامه توانمندسازی دانش آموزان فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 5 تعداد سوالات: 23 شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد دانلود پرسشنامه توانمندسازی دانش آموزان، پرسشنامه توانمندسازی دانش آموزان، توانمندسازی دانش آموزان ساختار پرسشنامه تحقیق ردیف نام مؤلفه ابعاد تعداد سؤالات شماره سؤال 1     توانمندسازی دانش آموزان احساس معني داري 3 3-2-1 2 اح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی

دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی     دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 5 تعداد سوالات: 15 شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی،  پرسشنامه تعهد سازمانی، تعهد سازمانی، شاخص‌ها: شماره سوال‌ها: تعهد عاطفی 1 تا 5 تعهد مستمر 6 تا 10 تعهد هنجاری 11 تا 15 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

پرسشنامه تعصب

پرسشنامه تعصب پرسشنامه تعصب فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 8 تعداد سوالات: 40 شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد پرسشنامه تعصب، دانلود پرسشنامه تعصب،  تعصب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه تسهیم دانش

پرسشنامه تسهیم دانش پرسشنامه تسهیم دانش فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 3 تعداد سوالات: 21 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد پرسشنامه تسهیم دانش ، دانلود پرسشنامه تسهیم دانش ، تسهیم دانش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پرسشنامه تربیت شهروندی

پرسشنامه تربیت شهروندی پرسشنامه تربیت شهروندی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 6 تعداد سوالات: 58 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد پرسشنامه تربیت شهروندی، دانلود پرسشنامه تربیت شهروندی، تربیت شهروندی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پرسشنامه تأثیر مديريت دانش بر عملكرد سازمانی

پرسشنامه تأثیر مديريت دانش بر عملكرد سازمانی پرسشنامه تأثیر مديريت دانش بر عملكرد سازمانی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 5 تعداد سوالات: 40 شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد پرسشنامه تأثیر مديريت دانش بر عملكرد سازمانی، دانلود پرسشنامه تأثیر مديريت دانش بر عملكرد سازمانی،  تأثیر مديريت دانش بر عملكرد سازمانی   تقسیم بندی سؤالات پرسشنامه متغیرها ابعاد شماره سؤالات تعداد سؤالات   مدیریت دانش &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پرسشنامه‏ تأثیر کسب و کار الکترونیک بر تحویل به موقع به مشتریان

پرسشنامه‏ تأثیر کسب و کار الکترونیک بر تحویل به موقع به مشتریان پرسشنامه‏ تأثیر کسب و کار الکترونیک بر تحویل به موقع به مشتریان فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 3 تعداد سوالات: 27 شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد پرسشنامه‏ تأثیر کسب و کار الکترونیک بر تحویل به موقع به مشتریان، دانلود پرسشنامه‏ تأثیر کسب و کار الکترونیک بر تحویل به موقع به مشتریان،   کسب و کار الکترونیک ، تحویل به موقع به مشتریان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرشسنامه میزان آگاهی مدیران از وظایف مدیریت

پرشسنامه میزان آگاهی مدیران از وظایف مدیریت پرشسنامه میزان آگاهی مدیران از وظایف مدیریت فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 4 تعداد سوالات: 33 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد پرشسنامه میزان آگاهی مدیران از وظایف مدیریت، دانلود پرشسنامه میزان آگاهی مدیران از وظایف مدیریت،  میزان آگاهی مدیران از وظایف مدیریت، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرشسنامه اهمال‏کاری تحصیلی

پرشسنامه اهمال‏کاری تحصیلی پرشسنامه اهمال‏کاری تحصیلی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 2 تعداد سوالات: 12 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد پرشسنامه اهمال‏کاری تحصیلی، دانلود پرشسنامه اهمال‏کاری تحصیلی، اهمال‏کاری تحصیلی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

پرسشنامه‌ خودپنداره‌ی مربوط به مدرسه

پرسشنامه‌ خودپنداره‌ی مربوط به مدرسه پرسشنامه‌ خودپنداره‌ی مربوط به مدرسه فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 2 تعداد سوالات: 15 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد پرسشنامه‌ خودپنداره‌ی مربوط به مدرسه، دانلود پرسشنامه‌ خودپنداره‌ی مربوط به مدرسه،  خودپنداره‌ی مربوط به مدرسه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پرسشنامه‌ تعارض والد فرزند

پرسشنامه‌ تعارض والد فرزند پرسشنامه‌ تعارض والد فرزند فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 3 تعداد سوالات: 15 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد پرسشنامه‌ تعارض والد فرزند، دانلود پرسشنامه‌ تعارض والد فرزند،  تعارض والد فرزند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

پرسشنامه‌ تشخیص مدیریت دانش بوکوتیز و ویلیامز 1999

پرسشنامه‌ تشخیص مدیریت دانش بوکوتیز و ویلیامز 1999 پرسشنامه‌ تشخیص مدیریت دانش بوکوتیز و ویلیامز 1999  فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 7 تعداد سوالات: 67 شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد پرسشنامه‌ تشخیص مدیریت دانش، دانلود پرسشنامه‌ تشخیص مدیریت دانش،  تشخیص مدیریت دانش پرسشنامه‌ی تشخیص مدیریت دانش (مقیمی و رمضان، 1390) استفاده شد. این پرسشنامه، که به وسیله‌ی بوکوتیز و ویلیامز در سا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پرسشنامه ابزار الگوي ارتباطات دانشجو- استاد

پرسشنامه ابزار الگوي ارتباطات دانشجو- استاد   پرسشنامه ابزار الگوي ارتباطات دانشجو- استاد   تعداد صفحات: 5 فرمت ورد قابل ویرایش تعداد سوالات: 26 شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد  پرسشنامه ابزار الگوي ارتباطات دانشجو- استاد، دانلود پرسشنامه ابزار الگوي ارتباطات دانشجو- استاد،ابزار الگوي ارتباطات دانشجو- استاد،ابزار الگوي ارتباطات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پرسشنامه خلاقیت شغلی

پرسشنامه خلاقیت شغلی     پرسشنامه خلاقیت شغلی   تعداد صفحات: 3 فرمت ورد قابل ویرایش تعداد سوالات: 30 شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد دانلود پرسشنامه خلاقیت شغلی، پرسشنامه خلاقیت شغلی، پرسشنامه ،خلاقیت شغلی   برای سنجش خلاقیت از، پرسشنامه 30 سوالی، که توسط « رندسیپ» ابداع و در سال 1979 در مجله کارکنان به چاپ رسیده است . ایوانسیوچ و ماتسون [1] در کتاب مدیریت و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,300 تومان

پرسشنامه رفتارهای پرخطر

پرسشنامه رفتارهای پرخطر   پرسشنامه رفتارهای پرخطر فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 3 تعداد سوالات: 61 شیوه نمره گذاری: دارد پرسشنامه رفتارهای پرخطر، دانلود پرسشنامه رفتارهای پرخطر، رفتارهای پرخطر   مؤلفه های رفتارهای پرخطر شماره سوالات مربوط اعتیاد و سوء مصرف مواد 25-27-35-37-39-57-60 ایدز 2-24-26-32-40-41 دخانیات 5 -7-10-12-15-17-20-22-51-55 خشونت 1-3-4-6-8-11-13-14-16-19-21-28-29-31-33-36-4 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه رفتارهای ضد بهره ور کارکنان

پرسشنامه رفتارهای ضد بهره ور کارکنان   پرسشنامه رفتارهای ضد بهره ور کارکنان فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 3 تعداد سوالات: 11 شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد پرسشنامه رفتارهای ضد بهره ور کارکنان، دانلود پرسشنامه رفتارهای ضد بهره ور کارکنان، رفتارهای ضد بهره ور کارکنان، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پرسشنامه رفتارهای ضد تولید فاکس اسپکتور (2002)

پرسشنامه رفتارهای ضد تولید فاکس اسپکتور (2002)   پرسشنامه رفتارهای ضد تولید فاکس اسپکتور (2002) فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 4 تعداد سوالات: 44 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد پرسشنامه رفتارهای ضد تولید فاکس اسپکتور، دانلود پرسشنامه رفتارهای ضد تولید، رفتارهای ضد تولید، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
تعداد صفحه(20):
پرفروش ترین محصولات