دانلود مستقیم فایل

پرسشنامه ادغام فکر و عمل

پرسشنامه ادغام فکر و عمل پرسشنامه ادغام فکر و عمل فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 3 تعداد سوالات: 19 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد پرسشنامه ادغام فکر و عمل، دانلود پرسشنامه ادغام فکر و عمل،  ادغام فکر و عمل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

مقیاس احساس تعلق به مدرسه

مقیاس احساس تعلق به مدرسه مقیاس احساس تعلق به مدرسه فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 3 تعداد سوالات: 16 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد مقیاس احساس تعلق به مدرسه، دانلود مقیاس احساس تعلق به مدرسه،احساس تعلق به مدرسه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه مسئولیت پذیری

پرسشنامه مسئولیت پذیری پرسشنامه مسئولیت پذیری فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 4 تعداد سوالات: 25 شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد پرسشنامه مسئولیت پذیری، دانلود پرسشنامه مسئولیت پذیری، مسئولیت پذیری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه مدیریت زمان

پرسشنامه مدیریت زمان پرسشنامه مدیریت زمان فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 6 تعداد سوالات: 36 شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد پرسشنامه مدیریت زمان، دانلود پرسشنامه مدیریت زمان، مدیریت زمان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش پرسشنامه مدیریت دانش فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 3 تعداد سوالات: 25 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد پرسشنامه مدیریت دانش، دانلود پرسشنامه مدیریت دانش،  مدیریت دانش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان
تعداد صفحه(176):
پرفروش ترین محصولات