دانلود مستقیم فایل

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
مقیاس خود سنجی اضطراب زانگ 3,500 تومان
پرسشنامه هویت دینی 3,000 تومان
مقیاس وسواس مذهبی اخلاقی پن 2,500 تومان
مقياس راهبردهاي مقابله‌اي 3,000 تومان
مقیاس فردگرایی و جمع‌گرایی افقی و عمودی سیواداس، بروولد و نلسون، 2008 3,000 تومان
پرسشنامه فراشناخت 2,500 تومان
مقياس عمومی ارضای نیازهای پایه گانیه 2003 3,000 تومان
مقیاس سنجش جوسازمانی پلاس دلتا 2011 3,000 تومان
دانلود پرسشنامه رضامندي زناشويي اسلامي 3,500 تومان
مقیاس راهبردهای مقابله مذهبی 3,000 تومان
مقیاس دشواری های تنظیم هیجانی 3,000 تومان
پرسشنامه خودکنترلی 3,000 تومان
مقیاس خودسنجی افسردگی 2,500 تومان
پرسشنامه جذب شدن تلگن 3,000 تومان
پرسشنامه تنظيم شناختي عاطفي 3,000 تومان
مقیاس تاب‌آوری در برابر آسیب 4,000 تومان
پرسشنامه مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون 2,500 تومان
مقیاس پاسخ توام با نشخوار فکری 2,500 تومان
پرسشنامه باورهای شناخت شناسی 3,500 تومان
مقیاس بازداری و فعال سازی رفتار 3,000 تومان
پرسشنامه اهمال کاری شغلی 3,000 تومان
مقیاس الگوهای ارتباطی خانواده 3,000 تومان
مقياس اضطراب اجتماعي براي نوجوانان 2,500 تومان
مقیاس ارزیابی اهمال کاری نسخه دانش آموز 3,000 تومان
پرسشنامه ارزشی شوارتز 3,500 تومان
پرسشنامه ادغام فکر و عمل 3,000 تومان
مقیاس احساس تعلق به مدرسه 3,000 تومان
پرسشنامه مسئولیت پذیری 3,000 تومان
پرسشنامه مدیریت زمان 3,000 تومان
پرسشنامه مدیریت دانش 2,500 تومان
پرسشنامه مديريت دانش مشتري 3,500 تومان
پرسشنامه مدیریت جانشین پروری 4,000 تومان
پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریکتس 2003 3,000 تومان
پرسشنامه کیفیت خدمات بانک 3,500 تومان
پرسشنامه کارآفرینی سازمانی 3,500 تومان
پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون 3,500 تومان
پرسشنامه عوامل موثربر توانمند سازی کارکنان 3,500 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر رضایت مشتریان موبایل بانک 4,000 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی 4,000 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني کارکنان 4,000 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری 4,000 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر ايجاد نظام بودجه ريزي عملياتي 4,000 تومان
پرسشنامه عوامل تاثير گذار بر انتقال دانش سازماني 3,500 تومان
پرسشنامه شرکت در تفکر استراتژیک 3,000 تومان
پرسشنامه شایستگی مدیران 3,500 تومان
پرسشنامه شادمانی 2,000 تومان
پرسشنامه سیستم اطلاعات منابع انسانی 3,000 تومان
پرسشنامه سنجش فرهنگ سازماني در بانک 3,500 تومان
پرسشنامه سنجش بلوغ تجارت الکترونیک 3,500 تومان
دانلود پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی 3,500 تومان
پرسشنامه سنجش سرمایه فکری 2,500 تومان
پرسشنامه سبک رهبری دانشی 3,000 تومان
پرسشنامه سازگاری دانش آموزان سینها و سینگ 3,500 تومان
پرسشنامه مقابله ای موس و بلینگر 2,800 تومان
پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن 1985 3,000 تومان
پرسشنامه رابطه هوش هیجانی مدیران و عملکرد 3,500 تومان
دانلود پرسشنامه رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری 4,000 تومان
پرسشنامه رابطه ساختار سازمانی و رضایت شغلی کارکنان 4,000 تومان
پرسشنامه رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی 4,000 تومان
پرسشنامه رابطه بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان 4,500 تومان
پرسشنامه رابطه توانمند سازی و فرسودگی شغلی 4,000 تومان
پرسشنامه دولت الکترونیک 3,000 تومان
پرسشنامه جهت گیری مذهبی 3,500 تومان
پرسشنامه توانمندسازی دانش آموزان 3,000 تومان
دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی 2,000 تومان
پرسشنامه تعصب 3,500 تومان
پرسشنامه تسهیم دانش 2,500 تومان
پرسشنامه تربیت شهروندی 4,000 تومان
پرسشنامه تأثیر مديريت دانش بر عملكرد سازمانی 4,000 تومان
پرسشنامه‏ تأثیر کسب و کار الکترونیک بر تحویل به موقع به مشتریان 3,500 تومان
پرشسنامه میزان آگاهی مدیران از وظایف مدیریت 3,500 تومان
پرشسنامه اهمال‏کاری تحصیلی 2,000 تومان
پرسشنامه‌ خودپنداره‌ی مربوط به مدرسه 2,500 تومان
پرسشنامه‌ تعارض والد فرزند 2,000 تومان
پرسشنامه‌ تشخیص مدیریت دانش بوکوتیز و ویلیامز 1999 4,000 تومان
پرسشنامه ابزار الگوي ارتباطات دانشجو- استاد 4,000 تومان
پرسشنامه خلاقیت شغلی 2,800 تومان
پرسشنامه رفتارهای پرخطر 3,500 تومان
پرسشنامه رفتارهای ضد بهره ور کارکنان 2,500 تومان
پرسشنامه رفتارهای ضد تولید فاکس اسپکتور (2002) 3,500 تومان
دانلود پرسشنامه رهبری تحول آفرین 3,000 تومان
پرسشنامه رهبری تحولی 3,000 تومان
پرسشنامه رهبری معنوی فرای (2003) 3,000 تومان
پرسشنامه روابط عاطفی موجود در خانواده 3,000 تومان
پرسشنامه ساختارسازمانی 2,500 تومان
پرسشنامه مدیریت استعداد 2,800 تومان
پرسشنامه خودپنداره تحصیلی 3,500 تومان
پرسشنامه یادگیری خود تنظیمی 2,500 تومان
دانلود پرسشنامه نگرش سنج مذهب 3,000 تومان
پرسشنامه وفاداری مشتریان بانک 3,000 تومان
پرسشنامه وسواس فکری عملی بازنگری شده 2,800 تومان
پرسشنامه سبک هویت 2,800 تومان
پرسشنامه هویت معنوی 2,800 تومان
پرسشنامه هوش هیجانی 2,500 تومان
پرسشنامه هوش هیجانی شانه 2,500 تومان
پرسشنامه هوش هیجانی شات 2,500 تومان
پرسشنامه هوش هیجانی بار و آن 3,000 تومان
پرسشنامه هوش هیجانی گریوز و برادبری (2004) 3,000 تومان
پرسشنامه هوش معنوی 3,000 تومان
پرسشنامه هوش عاطفی 2,800 تومان
دانلود پرسشنامه هوش اخلاقی 3,000 تومان
پرسشنامه هوش اجتماعی 3,000 تومان
پرسشنامه همدلی جولیف و فارینگتون (2006) 3,000 تومان
پرسشنامه همبستگی خانواده 3,500 تومان
پرسشنامه هراس اجتماعی کانور 2000 2,500 تومان
پرسشنامه نیازهای بنیادی روانی 2,500 تومان
پرسشنامه نوآوری سازمانی 2,500 تومان
پرسشنامه نگرش‌هاي ناكارآمد 3,000 تومان
پرسشنامه نگرش های فرزند پروری بزرگسال و نوجوان 3,000 تومان
دانلود پرسشنامه نگرش های خوردن 2,800 تومان
پرسشنامه نگرش مذهبی گلریز 2,500 تومان
پرسشنامه نگرش حرفه اي معلمان 2,500 تومان
پرسشنامه نگرش جنسي 2,500 تومان
پرسشنامه نگراني از تصوير بدني 2,500 تومان
دانلود پرسشنامه نشانگان افت روحیه 2,500 تومان
پرسشنامه نحوه تصمیم گیری مدیران 3,000 تومان
پرسشنامه نارسایی هیجانی آلکسی تایمیا 2,500 تومان
پرسشنامه میزان انعطاف پذیری سازمانی 3,500 تومان
پرسشنامه مهارت های مدیریتی کافمن و لی 2,500 تومان
پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی 3,500 تومان
دانلود پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون 3,500 تومان
پرسشنامه مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت و همکاران 1995 4,000 تومان
پرسشنامه مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر 2,500 تومان
پرسشنامه معنویت در محیط کار 3,000 تومان
پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی 3,500 تومان
پرسشنامه مذهبی‌ بودن 2,500 تومان
پرسشنامه مدیریت منابع انسانی 2,500 تومان
پرسشنامه مديريت مشاركتي 4,000 تومان
پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر 4,000 تومان
پرسشنامه مدیریت دانش 2,000 تومان
پرسشنامه استاندارد سبکهای مدیریت تعارض 3,500 تومان
پرسشنامه ماهيت شغل 3,000 تومان
پرسشنامه کمرویی چیک و بریگز 2,500 تومان
پرسشنامه کانون کنترل سلامت والستون و همکاران 2,000 تومان
پرسشنامه کارکردهای سبکهای تفکّر رابرت استرنبرگ 3,000 تومان
پرسشنامه فضای روانشناختی حاکم بر سازمان 3,500 تومان
پرسشنامة فرهنگ سازماني 2,000 تومان
پرسشنامه فرهنگ سازماني دنيسون و اسپرتيزر ( 1991 ) 2,500 تومان
پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد 2,000 تومان
پرسشنامه فرم کوتاه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان 2,500 تومان
پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلچ 2,000 تومان
پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ و جكسون 2,500 تومان
پرسشنامه غنی سازی شغلی 2,800 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر وفاداری بیمه گذاران 3,500 تومان
پرسشنامه عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری 4,000 تومان
پرسشنامه عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی 3,000 تومان
پرسشنامه عوامل فشارزای روانی اجتماعی دانشجویان 3,500 تومان
پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون 2,000 تومان
پرسشنامه عملکرد سازمانی 2,000 تومان
پرسشنامه عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت 1981 2,000 تومان
پرسشنامه عملکرد خانواده 3,000 تومان
پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1990) 3,000 تومان
پرسشنامه عملکرد تحصیلی 3,000 تومان
پرسشنامه عملکرد بازاریابی بانک 3,000 تومان
پرسشنامه عملكرد خانواده 3,000 تومان
پرسشنامه علائم مرضی کودکان 3,000 تومان
پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی 3,000 تومان
پرسشنامه عدالت سازمانی 2,800 تومان
پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن 1993 2,000 تومان
پرسشنامه طرح‎ واره ها‎ی یانگ 3,000 تومان
پرسشنامه صمیمیت اجتماعی میلر و لفکورت 3,000 تومان
پرسشنامه صبر 3,000 تومان
پرسشنامه شادکامی آکسفورد 3,000 تومان
شاخص توصیف شغل 3,000 تومان
پرسشنامه سنجش معنویت هال و ادواردز (1996) 3,000 تومان
پرسشنامه سنجش مدیریت تحول گرا 3,000 تومان
پرسشنامه سنجش سلامت سازماني 3,000 تومان
پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی در سازمان 2,800 تومان
پرسشنامه سنجش رضایت شغلی بری فیلد و روث 2,000 تومان
پرسشنامه سنجش رضایت شغلی (JDI) اسمیت، کندال و هیولیندر 1969 3,000 تومان
پرسشنامه سنجش رضايت از رشته تحصيلي 2,000 تومان
پرسشنامه سنجش دامنه اتیسم یا ASSQ گیلبرگ ( 1993) 2,500 تومان
پرسشنامه سلامت عمومی 2,000 تومان
پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر 2,500 تومان
پرسشنامه سلامت اجتماعی کیینز 1998 2,500 تومان
پرسشنامه سرمایه های روانشناختی 3,000 تومان
پرسشنامه سرمایه اجتماعی 2,800 تومان
پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر و همکاران (1994) 3,000 تومان
پرسشنامه سبک‎های دلبستگی بزرگسال کولینز و رید 2,500 تومان
پرسشنامه سبک‏های پردازش هویت 3,000 تومان
پرسشنامه شیوه فرزندپروری رابینسون 2,500 تومان
پرسشنامه سبک یادگیری کلب 2,500 تومان
پرسشنامه سبک های والدینی - فرزند پروری یانگ 3,000 تومان
پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی ( 1989) 3,000 تومان
پرسشنامه سبک های مقابله فولکمن و لازاروس 1985 3,500 تومان
پرسشنامه بازنگری شده مقیاس دلبستگی بزرگسال کولینز و رید 2,500 تومان
پرسشنامه سبک های دلبستگی 2,500 تومان
پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و وگنر 3,500 تومان
پرسشنامه سبک های اسنادی پیترسون و سلیگمن (1984) 2,500 تومان
پرسشنامه سبک مدیریت کلاس 3,000 تومان
پرسشنامه سبک شناختی کرتون 1967 3,000 تومان
پرسشنامه سبک زندگی 3,500 تومان
پرسشنامه سبک رهبري مدير 2,500 تومان
پرسشنامه سبک دلبستگي بزرگسال کولينز و ريد 2,500 تومان
پرسشنامه سبک اسنادی کودکان 3,000 تومان
پرسشنامه سبكهاي تفكر استرنبرگ 3,000 تومان
مقياس سبک های هويت برزونسکی 1989 3,000 تومان
پرسشنامه سازمان یادگیرنده پیتر سنگه 3,000 تومان
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی 2,000 تومان
پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر 3,500 تومان
پرسشنامه رفتار دینی 2,500 تومان
پرسشنامه رضايتمندي مشتريان بانک 3,500 تومان
پرسشنامه رضایت کارکنان 2,000 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا 2,500 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ 3,000 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی اسميت، كندال و هالين 2,500 تومان
پرسشنامه رضایت جنسی ياوري كرماني 2,500 تومان
پرسشنامه راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی 3,500 تومان
پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس 3,000 تومان
پرسشنامه راهبردهاي تنظيم هيجان 2,000 تومان
پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریج و دی گروت (1990) 4,000 تومان
پرسشنامه رابطه سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک 4,000 تومان
پرسشنامه رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی 4,000 تومان
پرسشنامه رابطه بین مهارت و اثر بخشی شرکتی 4,000 تومان
پرسشنامه ذهنيت فلسفي 3,000 تومان
پرسشنامه ذهن آگاهی بائر و همکاران (2006) 3,000 تومان
پرسشنامه دوسوگرايي در ابرازگري هيجاني کینگ و امونز (1990) 2,800 تومان
پرسشنامه دلبستگی به والدین و همسالان آرمسدن و گرینبرگ (1987) 3,000 تومان
پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی 2,500 تومان
پرسشنامه دانش جنسي آن هوپر (1992) 2,500 تومان
پرسشنامه خودکارآمدی 2,000 تومان
پرسشنامه خودشکوفایی 2,000 تومان
پرسشنامه خودپنداره کودکان پیرز و هاریس 3,000 تومان
پرسشنامه خودآگاهي كوپر 1997 3,000 تومان
پرسشنامه خودارزشیابی های محوری 2,500 تومان
پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل و توماس نولز (1991) 3,000 تومان
پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیب 1979 3,000 تومان
پرسشنامه خشم اسپیلبرگر 3,000 تومان
پرسشنامه حمایت سازمانی پارکر (2000) 2,000 تومان
پرسشنامه حساسیت اضطرابی تيلور و کاکس 1998 3,000 تومان
پرسشنامه چندعاملی سبک رهبری برناردباس 3,000 تومان
پرسشنامه چند محوري باليني ميلون سه 1987 3,500 تومان
پرسشنامه جو روانی اجتماعی کلاس 3,000 تومان
پرسشنامه جهت گیری هدف الیوت و مک گریگور 2001 2,000 تومان
پرسشنامه جهت گيري مذهبي 3,000 تومان
پرسشنامه جهت گیری غلبه اجتماعی سیدانیوس و پراتو (1999) 3,000 تومان
پرسشنامه جذب دانش سازمان 3,000 تومان
پرسشنامه توسعه منابع انسانی 2,000 تومان
پرسشنامه توانمندي کارکنان 3,000 تومان
پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا 2,500 تومان
پرسشنامه توانمند سازی کارکنان 3,000 تومان
پرسشنامه تنيدگي 3,000 تومان
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران (2002) 3,500 تومان
پرسشنامه تمايلات غرق شدن ويتمر و سينگر (1998) 3,000 تومان
پرسشنامه تفکر قطعی نگر یونسی و میرافضل 3,000 تومان
پرسشنامه تفکر سازنده اسپتاین و مایر 1990 3,000 تومان
پرسشنامه تعهدسازمانی آلن و مایر 2,800 تومان
پرسشنامه تعهد هویت 3,000 تومان
پرسشنامه تعهد سازمانی 2,500 تومان
پرسشنامه تعهد زناشويي 3,000 تومان
مقیاس ارزیابی تعلل ورزی نسخه دانش آموز 2,500 تومان
پرسشنامه تعارضات زناشویی 3,000 تومان
پرسشنامه تعارض کار خانواده و خانواده کار 2,500 تومان
پرسشنامه تعارض زناشویی 3,500 تومان
پرسشنامه ترس از صمیمیت اسکاتنر و ثلن (1991) 3,500 تومان
پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی 2,000 تومان
پرسشنامه تحریف های شناختی 2,500 تومان
پرسشنامه سبک‏های دلبستگی بزرگسالان (پرسشنامه تجدید نظر شده در روابط نزدیک ) 3,500 تومان
پرسشنامه تاکتیک های حل تعارض والدین 2,500 تومان
پرسشنامه تاثیر فرهنگ‌ سازمانی بر عملکرد کارکنان 4,000 تومان
پرسشنامه تاب‌آوري کانر و دیویدسون (2003) 2,500 تومان
پرسشنامه پنج مؤلفه ذهن آگاهي 3,000 تومان
پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسون 3,000 تومان
پرسشنامه پرخا شگري پاس و پري 3,000 تومان
مقياس بهزيستي روانشناختي 2,000 تومان
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف 3,000 تومان
پرسشنامه بهزیستی اجتماعی 3,000 تومان
پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی 3,000 تومان
پرسشنامه بهره ورري ﻫﺮﺳﻲ 2,500 تومان
پرسشنامه باورهای معرفت شناختی دانش آموزان شومر 4,000 تومان
پرسشنامه باورهاي مرتبط با مواد رايت و بك 1993 2,500 تومان
پرسشنامه باورهای فراشناخت 3,000 تومان
پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – اهواز 3,500 تومان
پرسشنامه بانکداری الکترونیکی 3,500 تومان
پرسشنامه فرهنگ بازار محوری 4,000 تومان
پرسشنامه انگیزه کارکنان 2,000 تومان
پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس 3,000 تومان
پرسشنامه انگیزش شغلی مک کللند 2,500 تومان
پرسشنامه انگيزش شغلي 2,500 تومان
پرسشنامه انگیزش پیشرفت 3,000 تومان
پرسشنامه امید به زندگی اشنايدر 2002 2,000 تومان
پرسشنامه امکان سنجي اجراي بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه 3,000 تومان
پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین 3,500 تومان
پرسشنامه افسردگي كودكان و نوجوانان 3,000 تومان
پرسشنامه افسردگی بک 2,500 تومان
پرسشنامه افسردگی اضطراب تنیدگی 3,000 تومان
پرسشنامه اعتیاد به فناوری اطلاعات 2,500 تومان
پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر 2,500 تومان
پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد 3,500 تومان
پرسشنامه اضطراب رایانه ای 2,500 تومان
پرسش‌نامه اضطراب امتحان 2,500 تومان
پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپيلبرگر 4,000 تومان
پرسشنامه اضطراب اجتماعی کانور 2000 3,000 تومان
پرسشنامه اضطراب اجتماعی لیبوویتز (1987) 3,000 تومان
پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابك 3,500 تومان
پرسشنامه اشتیاق شغلی سالانوا و شائوفیلی 2001 3,000 تومان
پرسشنامه استعداد خستگي شغلي و اشتیاق شغلی 4,000 تومان
پرسشنامه استرس شغلی 2,000 تومان
پرسشنامه استرس شغلی 3,000 تومان
پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکوم 2,000 تومان
پرسشنامه استرس ادراک شده 2,500 تومان
پرسشنامه استاندارد یادگیری الکترونیکی 4,000 تومان
پرسشنامه استاندارد فرایندهای مدیریت دانش 3,500 تومان
پرسشنامه استاندارد سبک های مدیریت تعارض و پرسشنامه استاندارد اثربخشی سازمانی 4,000 تومان
پرسشنامه تعیین دیدگاه همسویی در سازمان 4,000 تومان
پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر 3,000 تومان
پرسشنامه ارزیابی مهارت های فراشناختی دانش آموزان 4,000 تومان
پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری بونتیس 1998 3,500 تومان
پرسشنامه اداراک از خدا 4,000 تومان
پرسشنامه اخلاق کاری پتی 1990 3,500 تومان
پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر 3,000 تومان
پرسشنامه اختلالات خواب 2,500 تومان
پرسشنامه اختلالات تنظیم هیجانی گراتس 2004 3,800 تومان
پرسشنامه احقاق حق جنسي هالبرت 3,500 تومان
پرسشنامه احساس تنهایی 3,500 تومان
پرسشنامه احساس پیوستگی آنتونوسکی 1987 3,500 تومان
پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز 1969 3,000 تومان
پرسشنامه ابراز گری هیجان کینگ و امونز 2,500 تومان
پرسشنامه ابراز وجود مبریل و ریچی 3,500 تومان
پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریجی 3,000 تومان
پرسشنامه ابراز وجود شرینگ 3,000 تومان
پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی 4,000 تومان
پرسشنامه نشانه شناسی اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی 3,000 تومان
پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل (1987) 2,800 تومان
پرسشنامه توانمند سازی 3,000 تومان
پرسشنامة يادگيري سازماني نيف 2,500 تومان
پرسشنامة خلاقيت سازماني ديك و متكالفه 2,500 تومان
پرسشامه رفتار شهروندي سازماني 2,500 تومان
پرسشنامه امید به زندگی حلاجیان 3,000 تومان
پرسشنامه نگرش‌های زیست محیطی تامپسون وبرتون فرم کوتاه 2,500 تومان
پرسشنامه رهبری خدمتگزار و اعتماد به رهبر 3,500 تومان
پرسشنامه تعهّد سازمانی آلن ومه یر 3,000 تومان
پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کییز 2,800 تومان
پرسشنامه کمال گرایی اهواز 2,800 تومان
پرسشنامه شخصيتي آيزنك 2,500 تومان
پرسشنامه سنجش عشق 3,500 تومان
پرسشنامه سبک هویت برزونسکی 3,500 تومان
پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ 2,500 تومان
پرسشنامه حمایت اجتماعی 2,800 تومان
پرسشنامه تعارضات زناشویی 3,000 تومان
پرسشنامه بی ثباتی ازدواج 2,500 تومان
پرسش نامه 5 عامل شخصیتی نئو 3,000 تومان
پرسشنامه پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک 4,000 تومان
پرسشنامه پاسخگویی ادارات 2,500 تومان
پرسشنامه بهسازی نیروی انسانی در سازمان 2,500 تومان
پرسشنامه رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری 4,000 تومان
پرسشنامه بررسی نگرش مشتریان به پذیرش خدمات الکترونیکی بانک 3,000 تومان
پرسشنامه انتقال مهارت های مدیریتی 3,500 تومان
پرسشنامه اميد به زندگي 3,000 تومان
پرسشنامه آموزش ضمن خدمت 3,500 تومان
پرسشنامه اعتماد مشتریان به بانکداری اینترنتی 4,000 تومان
پرسشنامه اعتماد سازمانی گری رودر 2003 3,500 تومان
پرسشنامه پایبندی مذهبی جان بزرگی 1388 3,500 تومان
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ 2,500 تومان
آزمون اختلال دلبستگی رندلف 2,500 تومان
دانلود پرسشنامه ارتباط کیفیت زندگی کاری و رضایت کارکنان 4,000 تومان
پرسشنامه ارتباط سبك رهبري تحول آفرين با تعهد سازماني كاركنان 4,000 تومان
پرسشنامه ادراک تعارض 2,500 تومان
دانلود پرسشنامه اثر فناوری اطلاعات بر سطح بهروری با فرمت ورد 4,000 تومان
پرسشنامه اثر تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان 4,000 تومان
دانلود پرسشنامه تجديد‌نظر شده الگوي ارتباطات خانواده ريچي و فيتزپاتريك 1990 3,000 تومان
پرسشنامه وسواس فکري و عملي مادزلي 3,000 تومان
پرسشنامه تاب‌آوری در برابر آسیب رامدسن (2010) 4,000 تومان
پرسشنامه مدیریت دانش 2,000 تومان
پرسشنامه سازگاري شغلي پوركبيريان 3,000 تومان
دانلود پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان با فرمت ورد 3,500 تومان
دانلود پرسشنامه احساس تنهایی با فرمت ورد 3,000 تومان
دانلود پرسشنامه مهارت‌هاي زندگی 4,000 تومان
دانلود پرسشنامه پرخاشگری با فرمت ورد 3,000 تومان
دانلود پرسشنامه تکانشگری بارت با فرمت ورد 3,000 تومان
مقیاس نگرش های ناکارآمد 2,500 تومان
پرسشنامه جهت گیری غلبه اجتماعی 2,000 تومان
پرسشنامه هویت معنوی 3,000 تومان
پرسشنامه دلبستگی به والدین و همسالان 2,500 تومان
پرسشنامه مدیریت مشارکتی 3,000 تومان
پرسشنامه اضطراب زانك 2,000 تومان
پرسشنامه بهره وری منابع انسانی 3,000 تومان
پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی 3,000 تومان
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی 3,000 تومان
پرسشنامه تحریفات شناختی 2,000 تومان
پرسشنامه نشانگان افت روحیه 2,500 تومان
پرسشنامه تعارض زناشویی 4,000 تومان
پرسشنامه دغدغه‌هاي شغلي بزرگسالان سوپر 3,500 تومان
پرسشنامه خود کارآمدی 2,500 تومان
پرسشنامه هوش هیجانی 3,000 تومان
مقياس رضامندي زناشويي اسلامي 3,500 تومان
آزمون پایبندی مذهبی 4,000 تومان
پرسشنامه سنجش كيفيت زندگي كاري 3,000 تومان
پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی 2,500 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی 3,000 تومان
پرسشنامه بهره وری هرسی و بلانچارد و گلداسمیت 3,000 تومان
پرسشنامه مدیریت زمان در بين جوانان 3,500 تومان
پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تيلور 3,000 تومان
پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون 3,000 تومان
پرسشنامه هوش اخلاقی 3,000 تومان
پرسشنامه عملکرد تحصیلی 3,500 تومان
پرسش نامه کمال گرایی 2,500 تومان
پرسشنامه نگرش های خوردن 2,500 تومان
مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر 2,000 تومان
توانمندسازی روانشناختی 6,000 تومان
توانمند سازی روان شناختی و بهره وری منابع انسانی 7,000 تومان
اهمال کاری و خودکارآمدی 7,000 تومان
خود کارآمدی 5,000 تومان
دلبستگی 5,000 تومان
فرسودگی شغلی و رضایت شغلی 6,000 تومان
رهبری معنوی و هوش اخلاقی 6,000 تومان
اختلال اضطراب اجتماعی 6,000 تومان
دلبستگي شغلي و تعهد سازماني 7,000 تومان
فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی 6,000 تومان
روان درمانی 6,000 تومان
فرسودگی شغلی و کارکرد خانواده 7,000 تومان
حسابرسی و حسابرسان داخلی 7,000 تومان
سیستم های اطلاعاتی حسابداری 6,000 تومان
حاکمیت شرکتی 5,000 تومان
بودجه بندی و انواع روشهای بودجه بندی 6,000 تومان
سلامت عمومی خانواده 5,000 تومان
برنامه ریزی راهبردی 6,000 تومان
توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری 7,000 تومان
جهانگردی 5,000 تومان
رابطه حاکمیت شرکتی و ورشستگی 7,000 تومان
پیشگیری از جرم 6,000 تومان
اقسام جرایم علیه خانواده 6,000 تومان
مجازات زندان و آثار آن 6,000 تومان
فرزند خواندگی 6,000 تومان
سقط جنین 7,000 تومان
توقیف اموال 5,000 تومان
مسکن و طراحی مسکن مطلوب 6,000 تومان
هزینه های کیفیت 5,000 تومان
حسابرسی مستقل و حسابرسی داخلی 7,000 تومان
صورتهای مالی و تجدید ارائه صورتهای مالی 7,000 تومان
نوسانات بازار سهام 7,000 تومان
بهره وری و تقسیم سود 6,000 تومان
خصوصی سازی و کیفیت سود 6,000 تومان
چسبندگی هزینه ها و مدیریت سود 7,000 تومان
رابطه نقدشوندگی و مدیریت سود 7,000 تومان
نقدشوندگی 5,000 تومان
سیاست تقسیم سود و پرداخت سود سهام 6,000 تومان
معاملات اشخاص وابسته 6,000 تومان
ورشکستگی و ورشکستگی مالی 6,000 تومان
خصوصی سازی 7,000 تومان
مالیات و مالیات بر ارزش افزوده 6,000 تومان
مالیات و اجتناب مالیاتی 6,000 تومان
رابطه سرمایه فکری و مدیریت سود 7,000 تومان
صندوق های سرمایه گذاری 6,000 تومان
زندان در حقوق اسلامی 6,000 تومان
زندان در اسلام 6,000 تومان
سبک حل مسأله و هوش هیجانی 7,000 تومان
رهبري و رهبري تحول آفرین 6,000 تومان
استرس شغلی و رضایت شغلی 7,000 تومان
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی 7,000 تومان
سرمایه فکری و مدیریت ارتباط با مشتری 6,000 تومان
رابطه مدیریت دانش و عملکرد شغلی کارکنان 7,000 تومان
فرهنگ سازماني يادگيرنده و هوش هيجاني 7,000 تومان
رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی 7,000 تومان
اثربخشی تبلیغات 5,000 تومان
فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی 7,000 تومان
تعهد سازمانی و عملکرد شغلی 7,000 تومان
مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی 7,000 تومان
رابطه اعتماد سازماني و عملکرد کارکنان 7,000 تومان
اعتماد سازماني و هوش هیجانی 7,000 تومان
رهبری خدمتگزار و رفتار شهروندی سازمانی 6,000 تومان
رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی 7,000 تومان
فرهنگ ‌سازمانی و عملکرد 6,000 تومان
رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی 7,000 تومان
رابطه شخصیت و عملکرد شغلی 7,000 تومان
تعارض و خلاقیت 7,000 تومان
خلاقیت و هوش هیجانی 7,000 تومان
تعارض و هوش هیجانی 7,000 تومان
هوش هیجانی و عملکرد 7,000 تومان
سرمایه فکری و عملکرد مالی 7,000 تومان
هوش هیجانی 6,000 تومان
عملکرد مالی 6,000 تومان
رابطه بانکداری اینترنتی و وفاداری مشتریان 7,000 تومان
عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی 6,000 تومان
مدیریت دانش و نوآوری سازمان 6,000 تومان
دانش ضمنی 5,000 تومان
هزینه های کیفیت خدمات 6,000 تومان
سرمایه فکری و مدیریت دانش 7,000 تومان
سرمایه فکري و روشهاي اندازه گیري سرمایه فکري 6,000 تومان
فن آوری اطلاعات 6,000 تومان
تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی 7,000 تومان
رابطه اتوماسیون اداری و رضایت مشتریان 6,000 تومان
رهبری خدمتگزار و عملکرد کارکنان 7,000 تومان
ارزیابی عملکردکارکنان 6,000 تومان
رهبری خدمتگزار 5,000 تومان
اثربخشی سازمانی و مدیریت دانش 6,000 تومان
رضایت شغلی و رضایت مشتری 7,000 تومان
رهبری تحول آفرین و مدیریت دانش 7,000 تومان
رهبری تحول آفرین 6,000 تومان
تعهد سازماني و رضايت شغلي 7,000 تومان
بازاریابی گردشگری 5,000 تومان
کیفیت خدمات و رضایت مشتری 7,000 تومان
کیفیت خدمات 5,000 تومان
روش هاي ارزيابي كيفيت خدمات 6,000 تومان
بانكداري الكترونيك 5,000 تومان
رهبری معنوی و رضایت شغلی 7,000 تومان
رهبری معنوی 6,000 تومان
نگرش شغلی و ترک شغل 6,000 تومان
اعتماد سازمانی 5,000 تومان
رابطه مدیریت تحول گرا و رضایت شغلی 7,000 تومان

تعداد صفحه(2):
پرفروش ترین محصولات