دانلود مستقیم فایل
پشتیبانی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت داشتن هرگونه سوال راهنمایی و پشتیبانی میتوانید با ایمیل sellfile2016@gmail.com در تماس باشید

جوسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

جوسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

دانلود پیشینه تحقیق و مبانی جوسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

 

فرمت ورد قابل ویرایش

شامل: 91 صفحه

منابع کامل

 

تعاريف جو سازماني

«مجموعه­اي از خصوصيات داخلي سازمان، كه موجب تمايز سازمان­ها از يكديگر شده و در رفتار اعضاء آن­ها تأثير دارد، جو سازماني سازمان­ها ناميده مي­شود» (سيد عباس زادگان، 1382، 424).

هالپين[1] (1962)، جو سازماني را به عنوان شخصيت سازمان تعريف كرده است. او مي­گويد «نسبت شخصيت به فرد مثل نسبت جوسازماني به سازمان است. به اين ترتيب جو يا اقليم اجتماعي يك سازمان به صورت آميزاي از دو بعد مهم كنش و واكنش­هاي متقابل ميان شخصي ملاحظه مي­شود. هالپين و كرافت جو اجتماعي سازمان­ها را حاصل در آميزي رهبري مدير سازمان و تعامل كاركنان تلقي مي­كنند» (خاكسار  به نقل از علاقه بند، 1380)

مكلري و هنسلي[2] (1973) جو سازماني را جنبه كيفي روابط بين افراد در يك سازمان تعريف مي­كنند كه بستگي به درك فرد از كار و مقام او و ديگر اعضاء در سازمان دارد. اين ادراكات عمدتاً به وسيله مشاركت افراد در سازمان تعيين مي­شود و مجموعه رفتار آن­ها روابط كاري افراد را به وجود مي­آورد.

جو سازماني به كيفيت دروني يك سازمان اشاره مي­كند، به گونه­اي كه اعضاي آن، اين كيفيت را «ادراك و تجر به» مي­كنند؛ به عبارت ديگر، مجموعه ويژگي­هاي دروني­ كه موسسه­اي را از موسسه ديگر متمايز مي­سازد و رفتار كاركنان آن را تحت تأثير قرار مي­دهد، جو سازماني آن موسسه ناميده مي­شود كه بوسيله ادراك كاركنان و توصيفي كه آنان از ويژگي­هاي دروني سازمان مي­كنند، اندازه­گيري مي­شود (علاقه‌بند، 1380).

طبق تعريف هوي و ميسكل، جو سازماني به ادراك كاركنان از محيط  عمومي كار در سازمان اطلاق

شده و متاثر از سازمان رسمي،  غير رسمي، شخصيت افراد و رهبري سازماني است (هوي و ميسكل، 1376).

فورهند وگيلمر جو را مجموعه­اي از صفات يا ويژگي­هاي توصيف كننده سازمان مي­دانند كه آن صفات يا ويژگي­ها به شرح ذيل هستند :

الف) سازمان را از ديگر سازمان­ها جدا مي­كنند.

ب) نسبتاً در طول زمان بر سازمان تحميل شده­اند.

ج) بر رفتار افراد در سازمان نفوذ دارند.

تاجيوري وليتوين جو را چنين تعر يف مي­كنند «جو سازماني كيفيت نسبتاً فراگير محيط داخلي يك سازمان است كه:

الف) توسط اعضاي سازمان درك شده است.

ب) بر رفتارشان تأثير دارد

ج) مي­تواند بر حسب مجموعه خاص، صفات ويژگي­هاي سازمان توصيف شود.

جيمز و جونز جو سازماني را مجموعه­اي از صفات ويژگي­ها مي­دانند كه افراد آنرا درك كرده و مي‌توانند بر حسب اعمال، فرآيندها و ارتباط اعضاي واحد با محيط، توصيف گردند.

پيترسون معتقد است كه جو سازماني به عنوان الگوهاي معمولي يك موسسه ادراكات و نگرش­هاي كاركنان تعر يف مي­شود. وي تأکيد مي­كند كه جو سازمان حس مشترك از چگونگي درك اعضاء نقش آن‌ها در موسسه و چگونگي حس اعضاء در مورد سازمان است.

جو سازماني مجموعه­اي از حالات، خصوصيات ويژگي­هاي حاكم بر يك سازمان است (ميركمالي، 1380). در فرهنگ توصيفي مديريت، جو سازماني به عنوان «مجموعه نقطه نظرهايي است كه به طور مشترك در ميان بيشتر مديران عالي يك سازمان وجود دارد به ويژه در مورد اينكه چگونه بايد با كاركنان رفتار کرد» تعريف شده است (اعتمادي اهري، 1385، 143).

در تعريف ديگر جو سازماني در برگيرنده سيستمي ارزشي است. به اين معني كه طريقه انجام كار و

اين كه به چه رفتارهايي پاداش داده مي‌شود را مشخص مي‌كند.

پژوهنده ديگري جو سازماني را «معبر فرهنگي» تعريف مي‌كند آن را ناشي از تعاملات چند سويه‌ي اعضاء در زمينه فرهنگ سازماني مي‌داند (شيروي، 1380).

به هرحال جو سازماني تعامل گروه­هاي سازماني است و اگر يك سازمان به عنوان يك سيستم اجتماعي فرض شود، تمام تلاش­هاي افراد در داخل آن سازمان بايد در تعامل با اين فرايند نقش داشته باشد. از ديگر وظايف هر سازمان مي­توان به ايجاد ارتباط و تعامل بين سازمان و افراد نام برد تا بر اساس آن جو سازماني مطلوبي حاصل گردد (اعتمادي اهري، 1385، 143).

بطور كلي از تعاريفي كه تاكنون در مورد جو سازماني بيان شد اين گونه استنباط مي­شود كه مباني نظري جو متعدد هستند. كو ي و توماس (1991)، بيان داشتند كه در ادبيات مربوط به جو دو نوع جو با عناوين جو رواني و جو سازماني عرضه شده است مطالعات قبلي در سطح جو فردي بود در حالي كه مطالعات كنوني پيرامون جو سازماني است و هر دو مقوله جو، به عنوان پديده هاي چند بعدي توصيف مي­شود.

 

2-2-1 اهميت جو سازما ني در كاركردهاي سازمان :

«درك و آگاهي مديران از مفهوم جو و تحليل و عملكرد مديريت بسيار مهم تلقي  مي­شود: چرا كه جو سازمان­ها بر رفتار كاركنان تأثير مي­گذارد. جو سازمان­ها بر شكل­گيري خود انگاري كاركنان، نگرش آن­ها به كارها و برقراري روابط متقابل مطلوب با ديگران اثر دارد» (شيرازي، 1373، 156)

عملكرد جو سازماني همانند يك پل ارتباطي است بدين صورت كه جو سازماني از يك طرف تا حد زيادي نقش تعيين كننده در روحيه و ميزان رضايت كاركنان و طرز كار آ ن­ها دارد و از طرف ديگر خود تحت تأثير جنبه­هاي عيني و ملموس سازمان است و آن­ها نقش تعيين كننده در كيفيت جو سازماني دارند. لذا مي­توان گفت كه جو سازماني در اين خصوص مانند يك پل عمل مي­كند (اعتمادي اهري، 1385، 149).

جو عبارت است از درك و يا احساسي كه كارمندان نسبت به اين جنبه­هاي محسوس سازماني بدست مي­آورند. در طرف ديگر پل روحيه و رفتار كارمندان واقع است كه هر كس از دريچه­هايي كه به رنگ ارزش­ها، نياز و شخصيت خودش است به دنيا مي­نگرد، و اين همان ادراكي از جهان است كه در طرز تفكر و رفتارش تأثير مي­گذارد (مدني، 1387، 112).

 

2-2-2 مفهوم جو سازماني از نگاه صاحب نظران :

اولين مطالعه از جو سازماني توسط « هالپين[3]» و « كرافت[4]» صورت گرفته است. آن­ها اولين پرسشنامه توصيف جو سازماني را به نام پرسشنامه توصيفي 100 سوالي به کار بردند. اين سوالات به 64 سوال خلاصه شد که به نام پرسشنامه توصيف جو سازماني (OCD Q)[5] گروه زير تقسيم گرديد كه چهار تا از اين­ها به توصيف خصوصيات گروه مديريت و چهار تاي ديگر به اجزاي عمل و عكس العمل كاركنان مدير پرداخته بودند، آن­ها از طريق اين پرسشنامه 6 جو اصلي را در سازمان تشخيص دادند آن­ها را در طول يك پيوستار از جو باز تا جو بسته مرتب نمودند (سيد عباس زادگان، 1382، 27-426).


2 Halpin

3Mecleary L. E. and Hencley

1 Halpin

2 croft

3 Organizational Description


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file444_1727908_2642.zip165.4k

پرفروش ترین محصولات