دانلود مستقیم فایل
پشتیبانی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت داشتن هرگونه سوال راهنمایی و پشتیبانی میتوانید با ایمیل sellfile2016@gmail.com در تماس باشید

حسابرسی مستقل و داخلی

حسابرسی مستقل و داخلی

دانلود پیشینه تحقیق و مبانی حسابرسی مستقل و داخلی

 

فرمت ورد قابل ویرایش

شامل: 49 صفحه

منابع کامل

 

حسابرسی مستقل و داخلی

حسابرس مستقل

تعریف حسابرسی

حسابرسی به معنای اعم کلمه در «بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی[1]» این‌گونه تعریف شده است: حسابرسي فرآيندي است منظم و باقاعده جهت جمع‌آوری و ارزيابي بی‌طرفانه شواهد درباره ادعاهاي مربوط به فعالیت‌ها و وقايع اقتصادي، به منظور تعيين درجه انطباق اين ادعاها با معيارهاي از پيش تعیین‌شده و گزارش نتايج به افراد ذينفع (نیک‌خواه آزاد،1379).

این تعریف به عمد به صورت جامع ارائه شده است تا انواع مختلف حسابرسی را شامل شود. برخی از عبارات این تعریف نیاز به توضیح بیشتری دارد. عبارت فرآيندي است منظم و باقاعده بر این نکته دلالت دارد که حسابرسی بر اساس برنامه‌ریزی مناسب انجام می‌شود. برنامه‌ریزی مناسب شامل جمع‌آوری و ارزیابی بی‌طرفانه شواهد است. حسابرسان باید با حفظ بی‌طرفی نسبت به جمع‌آوری و ارزیابی مربوط بودن و اعتبار شواهد بپردازند. اگر چه نوع، میزان و قابلیت اتکای شواهد در کارهای مختلف حسابرسی می‌تواند متفاوت باشد، اما جمع‌آوری و ارزیابی شواهد، بخش اعظم فعالیت‌های حسابرسان را تشکیل می‌دهد. شواهدی را که حسابرسان جمع‌آوری می‌کنند باید درباره ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی باشد. در حسابرسی، واژه ادعا معنای ویژه‌ای دارد و به اظهارات ضمنی یا صریح مدیریت اطلاق می‌شود که در قالب صورت‌های مالی، اسناد و مدارک یا سیستم‌ها تجسم می‌یابد. برای مثال، صورت‌های مالی اساسی تهیه‌شده توسط مدیران شامل چند ادعا است. از جمله مبلغی که در ترازنامه در سرفصل اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات نشان داده می‌شود، بیانگر این است که مدیران ادعا دارند: شرکت بر این دارایی‌ها مالکیت دارد و از این دارایی‌ها در فرآیند عادی عملیات تولیدی یا خدماتی خود استفاده می‌کند و این مبلغ، بهای تمام‌شده تاریخی پس از کسر استهلاک انباشته این دارایی‌ها است. هدف حسابرسان از مقایسه شواهد جمع‌آوری شده با ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی، تعیین میزان انطباق ادعاهای مزبور با معیارهای از پیش تعیین شده است. اگر چه معیارهای مختلفی برای تعیین میزان انطباق وجود دارد، اما در تنظیم صورت‌های مالی اساسی، معمولاً معیار اصلی و مورد قبول، اصول حسابداری یا استانداردهای حسابداری است. (نیک‌خواه آزاد، 1379).

در بند ۲ بخش ۲۰۰ استانداردهای حسابرسی کشور (۱۳۸۶) تأکید شده است که هدف از حسابرسی صورت‌های مالی، اظهارنظر نسبت به این موضوع است که آیا صورت‌های مالی براساس استانداردهای حسابداری  تهیه شده است یا خیر.

آخرین عبارت مهم، یعنی گزارش نتایج به اشخاص ذینفع، بیانگر نوع گزارشی است که حسابرسان برای اشخاص ذینفع تهیه می‌کنند. اشخاص ذینفع می‌تواند شامل سهامداران، اعتباردهندگان، کارکنان، تأمین‌کنندگان مواد و کالا، سازمان‌های دولتی، بورس اوراق بهادار و گروه‌های دیگر باشد.

2-2-2 حسابرسی مستقل

حسابرسی مستقل به آن گونه حسابرسی اطلاق می‌گردد که توسط شخص یا اشخاص مستقل از دستگاه یا شرکت انجام می‌گیرد. علاوه بر اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی و پیوست‌های آن، حسابرسی مستقل شامل مطالعاتی پیرامون چگونگی جریان امور و ارزیابی مستقلی نسبت به نتایج مالی عملیات و فعالیت‌های دستگاه و بالأخره کنترل‌های داخلی برقرارشده در آن نیز می‌گردد (ارباب سلیمانی، نفری، 1384).

حسابرس مستقل[2] فردی

 است که به دعوت صاحبان سهام و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ذینفع و یا به حکم قانون حساب‌های مورد نظر را رسیدگی کرده و نتیجه را کتباً به دعوت‌کننده یا هر شخص حقیقی یا حقوقی که او تعیین نموده است گزارش می‌دهد (همان منبع).

2-2-3 اهداف حسابرسی

2-2-3-1 بيان هدف حسابرسی

هدف کلی حسابرسی شرکت را می‌توان به صورت زير بيان کرد:

در زمينه نياز به حاکميت شرکتی[3] و پاسخ‌گویی مديريتی، رسيدگی و گزارش کردن درباره کيفيت صورت‌های مالی شرکت‌ها در جهت منافع افراد و سازمان‌ها به طريقی دور از اين شرکت‌ها اما با حقوق معقول دسترسی به اطلاعات منظور شده در گزارش‌ها.  عبارت «دور اما با حقوق معقول دسترسی» بر حسب سه عامل تفسير می شود: اولين عامل عبارت است از استفاده‌کنندگان بالقوه صورت‌های مالی (نياز برای پاسخ‌گویی است) که به صورت فيزيکی يا به شکل ذهنی از ارزيابی شخصی کيفيت محتوای اطلاعاتی گزارش‌ها جلوگيری شده (پس در اين صورت نياز برای پاسخ‌گویی است).

دومين عامل مربوط است به يک تضاد منافع قابل‌شناسایی اما بالقوه بين تولیدکنندگان مديريتی گزارش‌ها و استفاده‌کنندگان بالقوه آن‌ها که برای استفاده‌کننده يک نياز اطلاعاتی ايجاد می‌کند که تضاد را روشن کند (وضعيت نمايندگی از سقوط اخلاقی بالقوه).

سومين عامل اين است که: آيا عامل تفکيک و تضاد منافع برای ترغيب استفاده‌کننده برای پيامدهای اقتصادی، اتکای آن‌ها به صورت‌های مالی وقتی آن‌ها کيفيت نامناسبی دارند کافی هستند (موید یک رابطه هزينه منفعت) (پاكروان، 1391).

بنابراين هدف خاص تر حسابرسی شرکت را می‌توان به صورت زير بيان کرد:

در زمينه نياز به حاکميت شرکتی و پاسخ‌گویی مديريتی، نگرانی اوليه حسابرس عبارت  است از: گواهی (شهادت دهی) درباره مربوط بودن و قابليت اعتماد صورت‌های مالی از جانب افراد و سازمان‌هایی که حقوق معقولی از دسترسی به آن اطلاعات دارند و انتظار می رود  هنگام استفاده به وجود چنين خصلت‌هایی با توجه به چنين صورت‌های مالی اتکا نمايند (همان منبع).

از اين هدف چند استدلال حاصل می شود:

1- حسابرس از جانب افرادی که به کيفيت صورت‌های مالی اتکا می‌کنند، کار می‌کند.

2- اين کيفيت در دو بخش تعريف می شود:

 بخش اول مربوط به اينکه آيا پیام‌های مالی مناسب استفاده‌کننده، در صورت‌های مالی  ابلاغ می‌شوند؟

 بخش دوم اين است که آيا اين پیام‌ها به صورت معتبر توليد می‌شوند؟

2-2-3-2   اهداف پنهانی حسابرسی

اهداف یک نقش پیچیده مثل حسابرسی همیشه مستقیماً یا صراحتاً بیان نمی‌شود. یکپارچگی سیستم ثبت و نگهداری حسابداری به عنوان منبع داده‌ها برای مقاصد گزارش دهی، وجود کنترل‌های داخلی قوی برای حفظ این یکپارچگی و کفایت افشای داده‌های گزارش‌شده از جمله اهداف پنهانی حسابرس هستند که حسابرس برای رسیدن به هدف نهایی که همان تعیین کیفیت صورت‌های مالی گزارش‌شده را بر حسب معیارهای تصریح شده است از این مبانی استفاده می‌کند(حساس یگانه،1384).

2-2-3-3   تحول هدف‌های حسابرسی

      هدف اصلی از حسابرسی در سالهای قبل از ابتدای قرن بيستم کشف تقلب بود. در نيمه اول اين قرن هدف حسابرسی از کشف تقلب فاصله گرفت و به سوی هدف  جديد يعنی تعيين اينکه آيا صورت‌های مالی تصويری درست و منصفانه از وضعيت  مالی، نتايج عمليات و تغييرات در وضعيت مالی را ارائه می‌دهد، تغيير کرد (هرچند  که هنوز تعبير و تفسير واحدی از مفهوم درست و منصفانه در جوامع حرفه‌ای وجود ندارد)؛ اما کشف تقلب هنوز به عنوان هدف فرعی حسابرسی مطرح است زیرا که وجود تقلب يا اشتباه، در اظهارنظر حسابرس نسبت به صورت‌های مالی تأثیر می‌گذارد. جلوگيری از تقلب از وظايف مديريت است نه حسابرس، وجود حسابرس بايد تقلب کنندگان بالقوه را از رسيدن به منظور خود بازدارد. از هدف‌های فرعی دیگر حسابرسی می‌توان به تعيين دقت سوابق حسابداری اشاره کرد (همان منبع).


[1]-  A Statement of Basic Auditing Concepts

[2] -Independent Audit

 

[3]- corporate Governance


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file474_1728120_9054.zip80.7k

پرفروش ترین محصولات