دانلود مستقیم فایل
پشتیبانی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت داشتن هرگونه سوال راهنمایی و پشتیبانی میتوانید با ایمیل sellfile2016@gmail.com در تماس باشید

هوش رقابتی

هوش رقابتی

دانلود پیشینه تحقیق و مبانی هوش رقابتی

 

فرمت ورد قابل ویرایش

شامل: 47 صفحه

منابع کامل

 

 

هوش رقابتی

 

تاريخچه

هوشمندي رقابتي مفهوم جديدي نيست. شرکتها هميشه سعي داشته اند بدانند که رقباي آنها چه مي کنند. اين مفهوم از دهه 1980 جاي خود را در محافل آکادميک باز کرد. برخي از نويسندگان ادعا کردهاند مايکل پورتر(1980) محقق معروف مديريت استراتژيک، با معرفي نيروهاي پنج گانه رقابتي و استراتژيهاي ژنريک، مفهوم هوشمندي رقابتي را خلق کرده است. پورتر در ايجاد انجمن متخصصان هوشمندسازي رقابتي [1]سال 1986 پيشگام بوده و نخستين شماره مجله هوشمندي رقابتي را در سال 1990 منتشر ساخته است(پیروت و دیگران[2]،2002،58-747 ).

بعضي کشورها، نظير فرانسه، ژاپن، سوئد و ايالات متحده در استفاده از سيستمهاي هوشمند رقابتي پيشرفتهاي قابل ملاحظه اي داشته اند. در اين کشورها، هوشمندي رقابتي جايگاه خود را به عنوان يک عامل مهم در کسب مزيت رقابتي پيدا کرده است(گوست مولتی،2004 ).                                 

حتي دانشگاه لوند در سوئد نخستين دانشگاهي است که در رشته هوشمندي رقابتي مقطع دکترا را داير کرده است. به هر حال هوشمندي رقابتي از جمله مفاهيمي است که به سرعت رشد کرده و جامعه متخصصان هوشمندي رقابتي، در هر سال 40 درصد رشد داشته است(کالوف[3]، 1996،4). همچنين شرکتهاي مشهور بسياري، مانند: جنرال الکتريک، موتورولا، مايکروسافت، اچ پي، آي بي ام، اي تي اند تي، اينتل، تري ام، زيراکس، مرچ، کوکاکولا و کرايسلر همگي از سيستمهاي هوشمند رقابتي استفاده ميکنند( شرماک[4]، 1995، 40  ).

MIS  و سيستم هاي اطلاعات مدیریت[5] با اين همه در دهه ي 1980 بود كه سيستم هاي هوش كسب و كار پديدار شدند تا امكان استفاده از اطلاعات پيراموني با اثربخشي بيشينه فراهم شود.

اما از اوايل دهه 90 ميلادي با تكميل رويكرد هاي رنگارنگي از نظام هاي مديريتي، موضوع هوش رقابتي به عنوان بخش اعظم هوش سازماني در مجامع علمي فراگير شد. در اين دوران پژوهشگران رويكردهاي گوناگوني را براي اندازه گيري هوش رقابتي و اثرهاي آن در سازمان طرح ريزي نمودند و بكار گرفتند. اما از اوايل دهه 90 ميلادي به عنوان بخش جدايي ناپذير از ادبيات كسب و كار بين پژوهشگران و در مجامع علمي فراگير شد. برآورد مي شود از نظر حجمي بيش از 85 درصد هوش سازماني را هوش رقابتي تشكيل مي دهد و تا كنون انديشه انديشمندان بسياري در دانشگاه هاي سراسر جهان به پردازش هوش رقابتي معطوف گرديده است (مارین و پولتر ،2004،80-165).

تعریف هوش سازمانی

«هوش سازماني عبارت است از به كارگيري توان فكري سازمان براي دستيابي به رسالت و مأموريت در محيط رقابتي» (آلبرچ[6]،2010).

بر اساس نظر برخي ازصاحب نظرانِ هوشمندي سازماني، مي توان هوشمندي سازماني را شامل جنبه هاي نرم هوشمندي و جنبه هاي سخت هوشمندي در نظر گرفت. بعد نرم هوشمندي بر فرايندهاي هوشمندي منابع انساني در سازمان شامل ايجاد شرايطي براي بهره گيري از هوش عاطفي (هيجاني) به وسيله كاركنان در سازمان و همچنين تقويت هوش فرهنگي در كاركنان به منظور انطباق با شرايط فرهنگي متنوع و محيط هاي كاريِ چندگانة فرهنگي است. همچنين بعد سخت هوشمندي سازماني بر فرايند هوشمند كردن سازمان از جنبه ساختاري با به كارگيري ساختارهاي سازماني فناوري محور و ويژة موقت و همچنين فرايند هوشمندي مبتني بر فناوري سازمان از طريق پايش مستمر فناوري ها و به كارگيري فناوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي در سازمان و فرايندهاي اساسي و محوري سازمان، تمركز دارد. بر اساس نظر آنها، هوشمندي ساختاري شامل دو شاخص تمركز بر فناوري اطلاعات و تمركز بر گرو ه هاي خودگردان مي شود. همچنين هوشمندي انساني بر اساس دو شاخص شامل مهار ت هاي فردي و مهارت هاي اجتماعي مورد سنجش قرار مي گيرد(پوتاس،ارستین و کوچاک[7]،2010).

3-2-2-  تعریف هوش رقابتی

امروزه ما افراد با هوش را نه فقط از روی توانای آنها در حل معماهای مختلف و یا از روی تستهای ضریب هوش بلکه از طریق صحبت کردن یا رفتارشان تشخیص میدهیم. یک فرد هوشمند سه ویژگی زیر را دارد.

  • توانای استثنای در دریافت و فهم اطلاعات پیچیده از دنیای پیرامون
  • توانای استثنای در برخورد و ابزار واکنش در برابر این اطلاعات
  • توانای یادگیری سریع(پرسکات و همکاران،2002)

يكي از ويژگي هاي بارز عصر حاضر، تغييرات فزاينده در دانش بشري وعرصه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي و تكنولوژيك است (مهری و حسینی،1384 ، 2-189). در چنين شرايطي، سازمانها، به اطلاعات، به عنوان پشتيبان تصميم گيريهاي سطوح مختلف سازمان، نياز دارند تا در سطح جهاني، رقابتي شوند و آنرا حفظ كنند. فراواني اطلاعات در دنياي امروز موجب شده تا جمع آوري هر چه بيشتر اطلاعات، مد نظر نباشد، لذا بهره گيري از اطلاعات و تبديل آن به هوشمندي كاربردي جهت هدايت تصميم گيريهاي سازماني اهميت يافته است. هوشمندي رقابتي به عنوان عاملي براي حفظ سازمان از خطرهاي آتي و تشخيص فرصتهاي نهفته عمل مي نمايد (کالوف،2008 ، 718-730).

لذا بنگاه هاي پيشتاز به دنبال افزايش مديريت بر اطلاعات، و خلق و مهندسي هوشمندانه آينده سازمان هستند. از آنجايي كه شركتها همواره به دنبال اطلاع از موقعيت رقباي خود بوده اند، نمي توان هوش رقابتي را مفهوم جديدي دانست. اين مفهوم در سال ۱۹۸۰ به صورت آكادميك توسط پورتر با معرفي نيروهاي پنج گانه رقابتي و استراتژيهاي ژنريك، مطرح گرديد(مورفی[8]،2005). تعاريف بيشماري از هوش رقابتي توسط محققان بيان شده است؛ به طور كلي هوشمندي رقابتي فرآيند ارزش افزا، مستمر گردش دانايي، جهت پايش محيط داخلي و خارجي ساز مان است، كه در اين فرآيند، جنبه هاي رقابتي محيط از منابع قانوني، جمع آوري و تحليل شده، و در نهايت جهت ارتقاء تصميم گيري استراتژيك و عملياتي مورد استفاده قرارگرفته است(رایتن[9]،2008).

در تعريفى ديگر، هوش رقابتي به معناي نظارت هدفمند و هماهنگ بر رقباي خود و شناسايي آنها در چارچوب يك بازار مشخص است و در واقع فرايند بكارگيري شيوه هاي قانوني و اخلاقي براي كشف، تهيه و تحويل به موقع اطلاعات مورد نياز به تصميم گيرندگاني است كه مي خواهند توان رقابتي كسب وكار خود را افزايش دهند(فلشر،رایت و تایندل[10]،2007)

"بن گیلاد" یکی از تئوريپردازان هوشمندي مینویسد: "هوشمندي رقابتی، کل شناختی است که یک شرکت از محیطی که در آن رقابت میکند در اختیار دارد و حاصل تجزیه و تحلیل ذرات بیشمار از اطلاعاتی است که روزانه شرکت را بمباران میکند. در پرتوي این دانش است که تصویر کاملی از وضعیت فعلی و آیندة صحنۀ رقابت پیشاروي مدیران نقش میبندد تا بتوانند بهتر تصمیم بگیرند(گیلاد،1999 ،33 ).

براساس تعریف دانشکده مدیریت فرانسه، هوشمندي رقابتی عبارت است از هنر یافتن، جمع آوري، فرآوري و ذخیره سازي اطلاعات، به منظور دسترسی و استفاده پرسنل در تمام سطوح سازمان، تا ضمن شکل دادن به آینده سازمان، از موقعیت موجود نیز در قبال تهدیدات رقابتی حمایت کنند. برابر طبق نظر "لئونارد فالد"، هوشمندي رقابتی عبارت است از: سیگنالهاي هشدار دهنده در مورد فرصتها و تهدیدها (فیلد[11]،1998).


[1] - society for competitive intelligence professionals.

[2]- Peyrot et all (2002).

[3] - Calof , 1996

[4] - Shermach , 1995

[5] - BIS

[6] - Albrecht

[7] - potas , ercetin & kocak

[8] - Murphy

[9] - Roiten

[10] - Flisher,wright & Tindale

[11] -- Fuld


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file60_1732154_5273.zip881.4k

پرفروش ترین محصولات