دانلود مستقیم فایل
پشتیبانی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت داشتن هرگونه سوال راهنمایی و پشتیبانی میتوانید با ایمیل sellfile2016@gmail.com در تماس باشید

دانلود تحقیق رفتار پل ها در زلزله های گذشته و روش های بهسازی پل ها

دانلود تحقیق رفتار پل ها در زلزله های گذشته  و روش های بهسازی پل ها

فرمت ورد قابل ویرایش

شامل: 44 صفحه

منابع کامل

 

 

مقدمه

        پل ها به عنوان سيستم هاي سازه اي نسبتاً ساده، جايگاه ويژه ای در ذهن طراحان سازه داشته زيرا شكل ساختاری آن ها بيان ساده اي از نياز عملكردی آن هاست. به همين علت، راه حل هاي سازه اي كه براي آن ها وضع مي شود بايد هم از لحاظ عملكرد پل و هم از جهت زيبايي تأييد شود. عليرغم سادگي سازه اي پل ها، بخصوص آن هايي كه از بتن مسلح يا بتن پيش تنيده ساخته شده اند، تحت زلزله های مختلف نتوانسته اند در سطح توقع طراحان عمل كنند. زلزله های اخير در كاليفرنيا، ژاپن و آمريكاي ميانه، نشان داد که بسياری از پل هاي طرح شده براساس ضوابط آئین نامه های زلزله، دچار خسارت های شديد و يا حتي واژگوني شدند و اين در حاليست که شدت اين زلزله ها كمتر از مقادير نظير در آئین نامه های طراحی گزارش شده است ]1[.

 

2-2- تعریف پل هاي مورب

      پل مورب به پلی اطلاق می شود که خط عمود بر محور طولی عرشه با خط تکیه گاه زاویه غیر قائم       می سازد. بر اساس آیین نامه هاي پل سازي، چنانچه زاویه کجی پل بیشتر از 15 درجه باشد، پل در رده     پل هاي نامنظم هندسی قرار می گیرد ]2[.

 

 شکل(2-1) موقعیت خط عمود بر محور طولی و  خط تکیه گاهی در پل هاي مورب ]2[

       امروزه به دلیل محدودیت روزافزون فضا وصرفه جویی های اقتصادی برای جلوگیری از طولانی تر شدن مسیر و افزایش ایمنی راه استفاده ازپل های مورب اجتناب ناپذیر است. موضوع مورب بودن پل باعث ایجاد رفتار متفاوت و بعضاً پیچیده در پل تحت اثر نیروهای وارد برآن خواهد شد و با توجه به بحث وقوع زلزله در دهه های اخیر كه باب جدیدی را در طراحی سازه ها گشود بحث عملكرد لرزه ای پل های مورب برپیچیدگی رفتاری آن ها افزوده است ]3[.

       پل هاي مورب به دلیل خروج از مرکزیت هاي ایجاد شونده در آن ها مستعد پیچش هستند و به همین دلیل این پل ها درزلزله هاي اخیر رفتار بسیار پیچیده اي داشته اند. براي مدت زمان زیادي پل هاي مورب همانند پل هاي مستقیم بدون در نظر گرفتن بزرگی زاویه تورب و مشکلات ناشی از آن، آنالیز، طراحی و حتی ساخته می شدند. پارامترهاي طراحی وآنالیز پل هاي مستقیم و مورب ارائه شده در استانداردهاي معتبر یکسان و اثر زاویه تورب در آن ها دیده نشده بود ]4[.

مطالعات صورت گرفته  بر روی پل های مورب

        مطالعات انجام شده بر روي تاریخچه آسیب هاي وارده بر پل هاي مورب در زلزله هاي اخیر، بیانگر آن است که یکی از مهم ترین انواع آسیب پذیري پل هاي مورب، آسیب ناشی از پیچش به دلیل خروج از    مرکزیت هاي ایجاد شونده در آن ها می باشد .لنگر پیچشی با توجه به بزرگیش می تواند منجر به بروز ترك در گوشه هاي عرشه و یا جداشدگی دال از روي تکیه گاه شود که در زلزله هاي اخیر نمونه هاي فراوانی مشاهده شده است .از طرفی، توسعه ارتباطات و لزوم استفاده بهینه از فضاهاي شهري و همچنین محدودیت هاي هندسی در هنگام عبور ازعوارض طبیعی سبب گردیده است که پل هاي مورب بخش مهمی از سیستم حمل و نقل شهري و بین شهري را تشکیل دهند. در حقیقت پل هاي مورب در زمین لرزه هاي گذشته تحت اثر بارهاي لرزه اي آسیب پذیرتر از پل هاي مستقیم بوده اند ]4[.

       به طور مثال زلزله لوماپریتا (1989) در کالیفرنیا، منجر به خرابی تقریبا 5 درصد از پل ها گردید، به گونه اي که شدت آسیب ها در پل هاي با زاویه تورب بزرگتر، بیشتر بود. زلزله نورثریج در کالیفرنیا در سال   1994 منجر به خرابی بسیاري از پل هاي مورب ساخته شده در آن زمان گردید. بررسی هاي انجام شده بر روي پل هاي مورب آسیب دیده و مطالعات انجام شده توسط محققان نشان داد که پل هاي موربی که زاویه تورب آن ها بیش از 40 درجه بود آسیب هاي شدید تري دیده بودند. از این رو محققان بسیاري به مطالعه پل هاي مورب پرداختند ]5 .[

       موهتی[1] و گوخان[2] ,پلی داراي سه دهانه پیوسته با زوایاي تورب مختلف از صفر تا 60 درجه را به دو روش تیر و فنر  و المان محدود مدل سازي و رفتار آن ها را تحت آنالیزهاي مختلف استاتیکی، استاتیکی غیرخطی و تاریخچه زمانی خطی بررسی نموده است و به این نتیجه رسیده که براي تحلیل پل در زمانی که زاویه تورب بیش از 30 درجه است استفاده از مدل اجزای محدود الزامی است ]6 .[

       سوگیلی[3] و کانر[4] عملکرد لرزه اي بیش از سی نمونه  پل کج دو دهانه و چهار دهانه را با بهره گیري از     نرم افزار اجزاء محدود LARSA 2000 تحلیل نموده و رفتار لرزه اي آن ها را با نمونه هاي مشابه بهسازي شده با کابل هاي مقید کننده، مقایسه نمودند. نتایج نشان داده است که جابجایی هاي طولی و عرضی عرشه در پل هاي بهسازي شده نسبت به نمونه هاي نظیر بهسازي نشده کاهش یافته است ]7 .[

       تئوریت[5] و همکارانش براي بررسی تلاش هاي برشی در دال پل هاي مورب ، پل هایی با دهانه هاي 10 متر و عرض 12 متر و زاویه تورب صفر و 30 درجه توسط نرم افزار SAP 2000 آنالیز نموده اند. مطالعات نشان داده است که با افزایش زاویه تورب، نیروي برشی و ممان خمشی عرضی زیاد شده و ممان طولی کاهش می یابد ]8 .[


[1]-Mohti

[2]-Gokhan

[3]-Sevgili

[4]-aner

[5]-Theoret


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file210_1732338_6455.zip2.9 MB

پرفروش ترین محصولات