دانلود مستقیم فایل
پشتیبانی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت داشتن هرگونه سوال راهنمایی و پشتیبانی میتوانید با ایمیل sellfile2016@gmail.com در تماس باشید

دانلود تحقیق پايداري شيب و انواع روشهاي تحليل شیب

دانلود تحقیق پايداري شيب و انواع روشهاي تحليل  شیب

فرمت ورد قابل ویرایش

شامل: 47 صفحه

منابع کامل

 

انواع ناپايداري در سطوح شيب­دار

ناپايداري در سطوح شيب­دار به دو قسمت ناپايداري در خاك و سنگ تقسيم مي‌شود.

 

2-2-1- ناپايداري در خاك­ها

ناپايداري در خاك­ها به موارد زير تقسيم مي‌شوند:

 

2-2-1-1- ريزش

به جدا شدن مواد از ديواره دامنه و ريختن آنها به پاي دامنه چه به صورت غلطيدن، جهيدن يا سقوط كردن، ريزش ‌گويند. ريزش بيشتر در دامنه‌هاي قائم يا نزديك به قائم اتفاق مي‌افتد. ذرات ريزشي داراي اندازه‌هاي متفاوت و از جنس سنگ يا خاك هستند و سرعت ذرات مي‌‌تواند زياد يا بسيار زياد باشد. در ريزش پارامتري بنام سطح لغزش نداريم. سقوط خاك يا خاك ريزش زماني­كه يك لايه يا توده حساس به فرسايش در زير يك ماده مقاوم دربرابر فرسايش قرار بگيرد اتفاق مي‌افتد، مانند حالتي كه يك لايه ماسه تميز يا سيلت در زير يك لايه رس پيش تحكيم يافته قرار بگيرد. ريزشها يكي از مكانيزم­هاي اصلي فرسايش در رس­هاي پيش تحكيم يافته هستند. در اين­چنين رس­هايي پديده زماني بوقوع مي‌پيوندد كه آب باران ترك­هاي كششي يا شكافهاي موجود در ستيغ شيب را پر كند[9].

2-2-1-2- لغزش

حركت و جابجايي بخشي از مواد دامنه در امتداد يك سطح گسيختگي مشخص را لغزش نامند. در لغزش شيب­ها تغيير شكل از نوع «برش ساده[1]» است. لغزش انواع مختلف داشته و در هر نوع مصالحي مي‌تواند ايجاد شود. ويژگي­هاي توده متحرك و شكل سطح گسيختگي معمولاً به عنوان عوامل طبقه‌بندي لغزش­ها به كار گرفته مي‌شوند. لغزش شيب­ها معمولاً به يكي از دو شكل انتقالي[2] و چرخشي[3] ايجاد مي‌شوند. در لغزش انتقالي، توده‌اي از مواد بر روي يك سطح كم و بيش مسطح به سمت پايين دامنه مي‌لغزند. شرايط زمين‌شناسي و در رأس آن وجود ناپيوستگي­هاي ساختاري داراي جهت‌يابي مناسب، از جمله عوامل ايجاد لغزش انتقالي است.

لغزش دايره‌اي يا چرخشي عمدتاً در دامنه‌هاي خاكي و خرده سنگ­هاي طبيعي و مصنوعي ديده مي‌شود. در اين حالت گسيختگي در راستاي سطوح سخت و قاشقي شكلي، كه حداكثر تنش برشي را تحمل مي­كنند، صورت مي­گيرد. براي ايجاد يك لغزش دايره‌اي معمولاً نياز به شرايط زمين‌شناسي ويژه و گسيختگي‌هاي ساختاري نيست.

يك مشخصه بارز در كليه لغزش­هاي چرخشي، سطح گسيختگي نسبتاً دوراني و چرخشي آنهاست. انواع متفاوتي از لغزش­هاي چرخشي را مي‌توان نام برد:

  • لغزش­هاي چرخشي كم‌عمق[4]
  • لغزش­هاي چرخشي مركب[5]
  • لغزش­هاي متوالي[6]

لغزش­هاي چرخشي كم عمق در شيل­هاي يكنواخت و رس­ها و به طور كلي در طول سطوح گسيختگي مقعر[7] به وقوع مي‌پيوندند. هنگامي كه خاك يكنواخت نباشد، سطح گسيختگي به ندرت دايره‌اي است و در چنين مواردي شكل سطوح گسيختگي از عواملي مانند سطوح لايه‌بندي، درزه‌ها، گسل­ها و ديگر ناپيوستگي­ها تأثير مي‌پذيرد. چنين لغزش­هايي را به طور كلي مي‌توان با دقت كافي با فرض سطح گسيختگي دايره‌اي[8] تجزيه و تحليل كرد.

لغزش­هاي چرخشي مركب بوسيله يك لغزش اوليه و اغلب منطقه‌اي، فعال مي‌شوند. بر طبق نظريه اسكمپتون و هوچينسون[9] لغزش­هاي چرخشي مركب به صورت بسيار غالب در شيل­هاي رسي پيش تحكيم يافته و به طور جدي فرسوده و در رس­هاي شكاف­دار شده و يا شيل­هاي رسي كه به وسيله يك لايه خاك يا سنگ مناسب پوشيده شده‌اند اتفاق مي‌افتند.

لغزش­هاي متوالي به وسيله تعدادي لغزش­هاي چرخشي كم عمق در شيب­هاي رسي پيش تحكيم يافته شكاف­دار ديده مي‌شوند. مشاهدات نشان دهنده آن است كه اين نوع گسيختگي‌ها در «پاي شيب» آغاز شده و به سمت بالاي شيب توسعه مي‌يابند. لغزش­هاي انتقالي در طول سطوح لايه‌بندي، گسل­ها، ترك­ها يا شكاف­هايي كه تقريباً با سطح زمين موازي هستند رخ مي‌دهند. گسيختگي‌هاي انتقالي در رس­هايي كه همراه با رگه‌هاي سيلت يا ماسه هستند به نظر مي‌رسد تحت تأثير فشار منفذي بسيار بالاي آب اتفاق بيفتند.يك اختلاف كلي بين گسيختگي‌هاي انتقالي و چرخشي وجود دارد: سيستم نيرويي كه لغزش چرخشي كم‌عمق را باعث مي‌شود با افزايش تغيير شكل در نتيجه كج‌شدگي رو به عقب توده متحرك خاك يا سنگ كاهش مي‌يابد، ولي در يك لغزش انتقالي، سيستم نيرويي كه لغزش را ايجاد مي‌كند ثابت باقي مي‌ماند[9].

 

2-2-1-3- شكست دايره‌اي

شكست قاشقي در خاك يا سنگ­هاي به شدت درزدار يا سنگ­هاي هوازده و ضعيف اتفاق مي‌افتد. عمدتاً اين نوع شكست در شيب­هاي خاكي مشاهده شده است و شكست وقتي اتفاق مي‌افتد كه ذرات خاك به طور غير همگون و پراكنده قرار داشته باشند، همچنين ظاهر شدن آب در پاي شيب و وجود شكاف طبيعي در سطح شيب و پشته لبه شيب مي‌توانند موجب شكست قاشقي شوند. از شرايطي كه باعث ايجاد و تسريع در شكست قاشقي مي‌شوند مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

  • وجود ذرات منفرد و سنگ­هاي خرد شده با اشكال و اندازه‌هاي متفاوت
  • ظاهر شدن آب در پاي شيبي كه از سنگ­هاي به شدت هوازده تشكيل شده است.
  • وجود شكاف طبيعي در سطح شيب

شكست قاشقي مي‌تواند حالتهاي متفاوتي را داشته باشد. شكست­هاي قاشقي يا از پاي پله مي‌گذرند و يا سطح شكست دامنة شيب را قطع مي­كند و يا اينكه سطح شكست تا زير پاي پله ادامه پيدا مي‌كند. گاهي اوقات نيز تركيبي از اين اشكال شكست را مي‌توان در يك شكست مشاهده كرد[9].

2-2-2- ناپايداري در سنگ­ها

حفرياتي كه در سنگ­ها ايجاد مي‌شود، با توجه به هدف آنها از ابعاد مختلفي برخوردار بوده و از ابعاد كم تا ابعاد قابل مقايسه با سازه‌هاي بتني عظيم تغيير مي‌كند. از حفريات سطحي مي‌توان به عنوان فضايي براي استخراج معادن، ايجاد ساختمان‌ها و تكيه‌گاه و سرريز سدها، كارخانه‌ها، نيروگاه­ها و نيز مسير لوله‌ها، كانال­ها و راه‌آهن استفاده نمود.

هنگام طراحي شيب­ها در سنگ، به عنوان يك قانون كلي، هميشه بايستي در بدو امر، به جستجوي گسيختگي‌هاي بالقوه‌اي كه از سوي شرايط ساختاري نامساعد كنترل مي‌شوند، پرداخت. در اين گونه مطالعات مي‌توان شكل گسيختگي‌هاي صفحه‌اي، گسيختگي‌هاي گوه‌اي و گسيختگي‌هاي واژگوني و يا انواع گسيختگي‌هاي پيچيده‌اي كه تمامي اين فرآيند را در بر دارد، تعيين نمود[9].

 


[1] - Simple Shear

[2] - Translational Slide

[3] - Rotational Slide

[4] - Slips or Slumps

[5] - Multiple Rotational Slides

[6] - Successive Slips

[7] - Concave

[8] - Circular

[9] - Skempton and Utchinson1969


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file221_1732364_7461.zip667.5k

پرفروش ترین محصولات