دانلود مستقیم فایل
پشتیبانی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت داشتن هرگونه سوال راهنمایی و پشتیبانی میتوانید با ایمیل sellfile2016@gmail.com در تماس باشید

دانلود تحقیق سونامی و مدل سازی تولید سونامی

دانلود تحقیق سونامی و مدل سازی تولید سونامی

 

فرمت ورد قابل ویرایش

شامل: 59 صفحه

منابع کامل

 

سونامی و مدل سازی تولید سونامی

مقدمه

ناحیه فرورانش مکران در نزدیکی سواحل ایران، عمان، پاکستان و هند واقع شده است و رخداد سونامی در این منطقه، کشور های فوق را می تواند متأثر کند. آخرین سونامی بزرگ در منطقه مکران در ٢٨ نوامبر سال ١٩٤٥ اتفاق افتاد که دست کم چهار هزار کشته در سواحل ایران، پاکستان، هند و عمان بر جای گذاشت. سواحل منطقه مکران اگر چه به دلیل آب و هوای نیمه بیابانی آن، در طول تاریخ نسبتاً کم جمعیت بوده است، ولی در سالیان اخیر با توجه به توسعه چندین بندر مهم تجاری، شاهد تشکیل چندین مرکز جمعیتی بوده است که عمدتاً در اطراف این بنادر به وجود آمده است. مهم ترین بنادر تجاری موجود عبارتند از بنادر چابهار و گواتر، پاسنی، اورما، کراچی، جیوانی و بندر قاسم می باشد. لذا خطر سونامی ناشی از منطقه فرورانش مکران براي سواحل جنوبی ایران یک خطر جدي به شمار می رود. و این موضوع اهمیت مطالعات خطر سونامی را در این منطقه یادآور می شود. ضمناً به علت انحنای ناحیه فرورانش سوماترا شکل (3-6) و با توجه به اثر جهت دار بودن انتشار امواج سونامی در میدان دور، سونامی های تولید شده در منطقه سوماترا قادر به ایجاد تأثیرات قابل توجه در منطقه خلیج عمان و دریای عربی نخواهد بود. اطلاعات بدست آمده از بررسی تأثیر سونامی ٢٦ دسامبر ٢٠٠٤ در سواحل عمان نیز این مطلب را تایید می کند.

به طور کلی امواج سونامی از لحظه ایجاد در اقیانوس تا استهلاک آنها در نواحی ساحلی، فاز تولید، فاز انتشار و فاز بالاروی بروی مناطق ساحلی را پشت سر می گذارد. فاز تولید، ناشی از دگر شکلی بستر اقیانوس در اثر رخداد زمین لرزه می باشد. هر اندازه زمین لرزه قوی تر باشد میزان فراخاست بستر اقیانوس بیشتر بوده، میزان آب بیشتری جابجا می شود. و در نتیجه سونامی بزرگ تری تولید خواهد شد. به عبارت دیگر الگو و میزان تغییر شکل کف اقیانوس در اثر وقوع زمین لرزه می تواند به عنوان معیاری جهت ارزیابی خطر سونامی به کار می رود ]25[. محصول نهایی مدل سازی فرآیند تولید سونامی تعیین میدان تغییر شکل کف اقیانوس در اثر وقوع زمین لرزه است و این میدان تغییر شکل اولیه به عنوان شرط اولیه جهت مدلسازی فازهای انتشار و بالاروی امواج سونامی به کار می رود.

سونامی[1] چیست؟

سونامی یک عبارت ژاپنی است که متشکل از دو کلمه سو[2] به معنی بندر و نامی[3] به معنی موج می باشد این نام توسط ماهیگیرانی انتخاب شده بود که هنگام بازگشت از آب های عمیق به بندر، با خرابی های گسترده ناشی از امواج دریا روبرو می شوند و چون هیچ موجی در آب های عمیق مشاهده نکرده بودند، تصور می کردند که این امواج در بندر تولید شده است. لذا این امواج مخرب را موج بندر نامیدند.

امروزه می دانیم که به علت طول موج بسیار بلند حدود 1000کیلومتر و نیز ارتفاع موج بسیار کم در حدود چند ده سانتی متر در آب های عمیق، امواج سونامی در این آب ها به آسانی قابل مشاهده و درک نیست. ولی هنگامی که این امواج به نواحی ساحلی می رسند ممکن است ارتفاع آنها تا حدود چند متر تا چند ده افزایش یافته و خرابی های گسترده ای ایجاد کنند ]25[. به لحاظ تاریخی گاهی از سونامی به عنوان امواج جزر و مدی یاد شده است. علت این مسأله این بوده است که مشخصات مشاهده شده از امواج سونامی در نواحی نزدیک به ساحل، شبیه مشخصات جزر و مد سریع بوده است و بطور قابل توجهی با امواج سطحی اقیانوس که معمولاً ناشی از باد است فرق دارد. لذا از آن جایی که هنوز عبارت سونامی برای این امواج متداول نشده بود این امواج را امواج جذر و مدی نامیدند. امروزه استفاده از عبارت امواج جذر و مدی برای امواج سونامی توصیه نمی شود. زیرا هیچ ارتباطی بین سونامی و جذر و مد وجود ندارد و از سوی دیگر از لحاظ ویژگی ها این دو با هم فرق دارند] 25[. در علم ژئوفیزیک، سونامی به مجموعه ای از امواج ثقلی بلند گفته می شود که در اثر فرآیند های ژئوفیزیکی مانند زمین لغزش های زیر دریایی، زمین لرزه های زیر دریایی، فعالیت آتشفشانی و نیز گاهی در اثر برخورد اجرام آسمانی با سطح آب اقیانوسها بوجود می آید. در این میان، زمین لرزه به عنوان شاخص ترین عامل ایجاد سونامی در جهان به شمار می رود ]3[.

3-3- امواج سونامی

امواج سونامی به عنوان امواج ثقلی بلند طبقه بندی می شوند. به امواجی که عمق نسبی آنها (نسبت عمق آب به طول موج) کوچک باشد (کمتر از05/0) امواج بلند معرفی می شوند. در امواج سونامی این نسبت 01/0 می باشد که نشان می دهد این امواج خیلی بلند است چون در این امواج گاهی عمق آب به مراتب کوچکتر از طول موج است به این امواج، امواج آب های کم عمق نیز گفته می شود ]27[. امواج سونامی به عنوان امواجی شناخته شده اند که خرابی و مرگ را به مناطق ساحلی واقع در هزاران کیلومتر دورتر از محل وقوع زمین لرزه منتقل می کنند ]28[. این امواج قادرند مسافتهای طولانی را بدون از دست دادن بخش بزرگی از انرژی خود طی کنند و به سونامی های بین اقیانوسی مشهورند ]29[. برخلاف تصور، سونامی شامل یک موج منفرد با طول موج بسیار بلند نیست بلکه مجموعه ای از چند موج می باشد که بسته به محل منبع سونامی و مشخصات آن، به فاصله چند دقیقه و یا چند ساعت از یکدیگر، مناطق ساحلی را مورد حمله قرار می دهد ]30[. ارتفاع امواج سونامی در آب های عمیق معمولاً کمتر از یک متر، طول موج آنها بسیار بلند تا حداکثر 1000 کیلومتر و سرعت آنها در حدود 800 کیلومتر در ساعت می باشد. اما هنگامی که این امواج به مناطق کم عمق می رسند کم کم سرعت آنها کاهش یافته و ارتفاع آنها افزایش می یابد سرعت آنها در ساحل حدود 50 کیلومتر بر ساعت بوده و ارتفاع آنها در خط ساحلی ممکن است تا حدود چند ده متر برسد ]28[.

3-4- نحوه محاسبه سرعت سونامی

سرعت واقعی سونامی با اندازه گیری عمق آب در نقطه ای که سونامی از آن می گذرد، محاسبه می شود. این سرعت از رابطه v= بدست می آید که g شتاب جاذبه زمین که برابر با ٨/٩ متر بر مجذور ثانیه می باشد وh  عمق آب اقیانوس بر حسب متر می باشد. طبق این رابطه سونامی در آب های عمیق سریع تر حرکت می کند]27[.

3-5- سونامی میدان دور و سونامی میدان نزدیک

دانشمندان از اصطلاحات خاصی برای تشریح سونامی بر اساس فاصله از نقطه شروع موج استفاده می کنند. سونامی میدان نزدیک سونامی است که محدوده اطراف محل زمین لرزه را تحت تاثیر می گذارد حال آنکه سونامی میدان دور قبل از رسیدن به ساحل فاصله زیادی را طی می کند. یک سونامی ممکن است نسبت به یک نقطه خاص میدان نزدیک و نسبت به نقطه دیگرمیدان دور باشد. به عنوان مثال سونامی سال 1946 نسبت به یونی ماک میدان نزدیک و نسبت به جزایر هاوایی میدان دور بود. سونامی های میدان نزدیک قدرت تخریب بیشتری نسبت به سونامی میدان دور دارند زیرا انرژی آنها در یک سطح کوچکتر متمرکز می گردد. عمق نقطه مبدا ایجاد سونامی نیز در تعیین انرژی امواج آن مؤثر است انرژی یک سونامی در امتداد عمودی از سطح اقیانوس تا کف آن توزیع می شود. بنابراین در آبهای کم عمق تر انرژی متمرکز خواهد شد در نتیجه مخرب ترین سونامی ها آنهایی هستند که نقطه مبدا آنها سطحی تر و به سطح آب نزدیک ترند ]31.[


[1] Tsunami

[2] Tsu

[3] Nami


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file230_1732426_9510.zip3.1 MB

پرفروش ترین محصولات