دانلود مستقیم فایل
پشتیبانی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت داشتن هرگونه سوال راهنمایی و پشتیبانی میتوانید با ایمیل sellfile2016@gmail.com در تماس باشید

سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری

سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری

دانلود ادبیات تحقیق و مبانی نظری رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری

 

فرمت: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 70

همراه با رفرنس نویسی داخل متن و پاورقی

منابع کامل

 

سرمایه اجتماعی

در فرهنگ واژگان سیاسی بریتانیکا ، در تعریف سرمایه اجتماعی آمده است: «سرمایه اجتماعی به شبکه های اجتماعی ، سیستم های روابط متقابل ، مجموعه ای از هنجارها یا سطوح اعتمادی که افراد یا گروه ها می توانند داشته باشند گفته می شود که امکان استفاده از منابع یکدیگر را برای اعضا فراهم می کند.

شهرت کنونی این مفهوم ناشی از کار های سه جامعه شناس به نام های پیر بوردیو ، جیمز کلمن و رابرت پوتنام است که هر یک از آنها به ارائه مفهومی خاص از سرمایه اجتماعی پرداخته اند» (دائره المعارف بریتانیکا)[1].

بوردیو بیان کرد که دامنه ای از انواع سرمایه شامل سرمایه های اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی وجود دارد که هر یک از این انواع سرمایه به هم وابسته اند و می توانند جایگزین یکدیگر نیز بشوند. او در تحقیقات خود سرمایه اجتماعی را چنین تعریف کرده است :« سرمایه اجتماعی منابع بالقوه یا بالفعلی است که عضویت در یک گروه به دلیل شناخت و اعتماد متقابل برای اعضا به وجود می آورد». توجه اساسی بوردیو معطوف به بررسی این موضوع بود که چگونه نخبگان قدرتمند جامعه ، برتری خود را حفظ می کنند (بوردیو[2] ، 1381، 32 ).

تعریف کلمن[3] از سرمایه اجتماعی از کارهای تجربی او در دهه 1980 نشأت گرفته است ، او ارتباط میان آسیب های اجتماعی، جامعه و تحصیلات را مورد بررسی قرار داد. ادعای او این بود که بچه هایی که عضو یک گروه با سرمایه اجتماعی بالا هستند (مثلا کسانی که در یک مدرسه کاتولیک درس می خوانند ) بازدهی تحصیلی بالاتری دارند. به طور عام او سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از منابع نهفته در یک گروه می داند که فعالیت های خاص را برای اعضای گروه تسهیل می کند (کلمن، 1988، 98).

یکی از مهمترین تعاریف ارائه شده در مورد سرمایه اجتماعی تعریفی است که رابرت پوتنام[4] ارئه نموده است. او بیان می کند که : «سرمایه اجتماعی ، ویژگی هایی از زندگی اجتماعی شامل شبکه ها ، هنجار ها و اعتماد است که مشارکت کنندگان را قادر می سازد تا در همکاری با هم اثر بخش تر باشند و بتوانند یک هدف مشترک را دنبال کنند به طور خلاصه سرمایه اجتماعی شامل شبکه اجتماعی ، هنجار های مشترک و اعتماد در جامعه می باشد».  به عبارت دیگر از منظر پوتنام سرمایه اجتماعی به سه ویژگی زندگی اجتماعی شامل شبکه اجتماعی، هنجار های اجتماعی و اعتماد بستگی دارد (پوتنام ، 1995، 66).

فرانسیس فوکویاما[5]، در تعریف خود از سرمایه اجتماعی بر ضرورت اعتماد تأکید زیادی دارد، به طوری که اعتماد را شاخص اندازه گیری سرمایه اجتماعی می داند. او رابطه میان اعتماد و موفقیت های اقتصادی را بررسی می کند و می گوید سرمایه اجتماعی که با اعتماد نشان داده می شود اثری معادل سرمایه های فیزیکی  در توسعه اقتصادی دارد. طبق نظر فوکویاما، موفقیت اقتصادی، از میزان اعتماد اثر می پذیرد و اقتصاد هایی که شهروندان آنها سطوح بالایی از اعتماد به یکدیگر را دارند- که مترادف با سرمایه اجتماعی است -اقتصاد های برتر در قرن بیست و یکم خواهند بود. به نظر فوکویاما در اعتماد نوعی پرهیزکاری اجتماعی[6] وجود دارد که در خلق موفقیت مؤثر است. او سرمایه اجتماعی را توانایی  افراد برای کار کردن با یکدیگر به منظور دستیابی به هدفی مشترک تعریف نموده است و در سال 1999 سرمایه اجتماعی را هنجار های شناخته شده ای دانسته است که همکاری بین دو یا چند نفر را توسعه می دهد (فوکویاما، 1999، 187).

بر اساس تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه[7] سرمایه اجتماعی، شبکه های اجتماعی است که دارای هنجار ها، ارزش ها و درک مشترکی هستند و همکاری های درون و برون گروهی را تسهیل می نمایند (OECD,2001).

بانک جهانی نیز سرمایه اجتماعی را نهاد ها، روابط و هنجارهایی می داند که کیفیت و کمیت تعاملات اجتماعی را تعیین می کنند (اررو[8]، 2000، 48). در تعریف دیگری کاواچی و همکارانش[9]، ویژگی هایی از سازمان اجتماعی مانند مشارکت و هنجار های تعامل و اعتماد به دیگران که همکاری برای دستیابی به منافع مشترک را تسهیل    می کند را سرمایه اجتماعی دانسته اند (کاواچی و همکاران، 1997، 409).

کاهن و پروساک[10] (2001، 19) چنین بیان کرده اند که سرمایه اجتماعی شامل موجودی تعاملات میان افراد است و آنها معتقدند که اعتماد، درک متقابل، رفتارها و ارزش های مشترک در سازمان، اعضای شبکه های انسانی و   گروه ها را به هم پیوند می دهد و امکان فعالیت های مشترکی را در سازمان فراهم می نماید.

در تعریف دیگری از سرمایه اجتماعی چنین آمده است که سرمایه اجتماعی، شبکه ها، هنجار ها و روابطی است که به اثر بخشی جوامع کمک می کند (مک گلیوری[11]، 2002، 12).

واین بیکر (1382، 5) در کتاب مدیریت و سرمایه اجتماعی بیان کرده است که سرمایه اجتماعی منابعی است که از درون شبکه های کسب و کار در دسترس است این منابع شامل اطلاعات، اندیشه ها، راهنمایی ها و فرصت های کسب و کار، سرمایه های مالی و قدرت نفوذ، پشتیبانی احساسی، خیر خواهی، اعتماد و همکاری می باشند.

در ادامه به معرفي برخي از تعاريف متأخر كه توسط اساتيد جامعه شناس ايراني تدوين و ارائه شده است پرداخته مي شود.

 

كيان تاجبخش (1382، 10) در مطالعات خود تحت عنوان " سرمايه اجتماعي: اعتماد، دموكراسي و توسعه"، پيرامون سرمايه اجتماعي و وضعيت آن در ايران براي اولين بار به طور جدي اين موضوع را مورد بررسي قرار داد. به بيان تاجبخش سرمايه اجتماعي عبارت است از" آگاهي و توجه به امور اجتماعي  سياسي به عنوان منبعي جهت كنش جمعي بوده كه در آن ميزان آگاهي افراد رابطه متقابلي با مفاهيمي چون فعاليت مدني [12]، وساطت اجتماعي [13]و ارزش زندگي[14] دارد".

همچنين دكتر پرويز پيران، مير طاهر موسوي و مليحه شياني در مقاله اي تحت عنوان " كارپايه مفهومي و مفهوم سازي سرمايه اجتماعي" به ارائه تعاريف متعدد مفهوم سرمايه اجتماعي پرداخته و با تأكيد بر شرايط ايران به مفهوم سازي اين موضوع پرداخته اند و سرمايه اجتماعي را به شرح زير تعريف مي كنند:

"سرمايه اجتماعي به طور عام به هنجارهاي اعتماد و دوسويگي يا روابطي با رفت و برگشت اشاره دارد كه معمولاً در درون شبكه هاي اجتماعي رخ مي دهد و به نتايج عمدتاً مثبت و در مواردی منفي منجر مي گردد و هدف آن استفاده از منابعي است كه افراد به دلايل گوناگون از جمله ويژگي هاي فردي چون جنس، سن، تحصيلات، پايگاه و منزلت اجتماعي و نظاير آن طي زمان انباشته اند سرمايه اجتماعي مقيد به زمان و مكان بوده و با ويژگي هاي ساختار جامعه و عناصر و اجزا آن رابطه اي تنگاتنگ دارد" (پیران و دیگران ، 1385، 31 و 32).

يكي ديگر از تعاريف ارائه شده در خصوص سرمايه اجتماعي در ايران توسط دكتر محمد عبداللهي و مير طاهر موسوي در مقاله اي تحت عنوان " سرمايه اجتماعي در ايران؛ وضعيت موجود، دورنماي آينده و امكان شناسي گذار" كه بر پايه طرح ملي سنجش سرمايه اجتماعي [15]در ايران تدوين شده است، به بررسي اين موضوع و ابعاد آن مي پردازد. به بيان آنها سرمايه اجتماعي مفهومي پيچيده و چند وجهي مشتمل بر جنبة عيني ساختاري (چون "شبكة روابط" بين اعيان  اجتماعي) و جنبة ذهني شناختي (نظير "اعتماد اجتماعي" بين اشخاص و گروهها و نهادهاي اجتماعي) است، و بين جنبه هاي عيني و ذهني و بين عوامل كليدي سرمايه اجتماعي همبستگي ارگانيك برقرار است كه در تعامل با هم كليت واحدي را به نام سرمايه اجتماعي پديد مي آورند.


[1] www.britannica.com

[2] Bourdieu

[3] Coleman

[4] Robert Putnam

[5] Fukuyama

[6] Social virtue

[7] OECD : organization for Economic Cooperation & Development

[8] Arrow

[9] Kawachi et al

[10] Cohen & Prusak

[11] Mc Glivray

[12]  فعاليتهايي است كه در ارتباط با فضاي سياسي، حكومتي، مديريت باشگاه ها و انجمن ها و نيز سازمانهاي غير دولتي بوده و معمولاً در قالب عضويت رسمي فرد در گروههاي مختلف خود را نشان مي دهد و تابع مقررات و سلسله مراتب است.

[13] در برگيرنده حضور فعال فرد به عنوان ميانجي گر در حل اختلاف و منازعات موجود ميان آشنايان، همسايه ها و همكاران و يا همشهري ها است.

[14] در برگيرنده احساس رضايت مندي فرد از زندگي و با ارزش دانستن خود در جامعه و باور اينكه جامعه نيز متقابلاً احترام لازم را به آنها مي گذارد.

[15] طرح ملي بررسي و سنجش سرمايه اجتماعي در ايران با حمايت مالي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تحت مديريت دكتر مير طاهرموسوي اجرا شده است. اعضاي هيأت علمي طرح عبارت بودند از دكتر پرويز پيران، دكتر مليحه شياني، دكتر محمد عبداللهي و دكتر مير طاهر موسوي.


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file98_1790367_1674.zip335.4k

پرفروش ترین محصولات